Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Amir Sharafkhani

Congres zelfsturing: belangrijkste tips over management, coaching en bedrijfsvoering (deel 2)

06-03-2019
reageer
Amir Sharafkhani

Veel organisaties werken met zelfsturende of zelforganiserende teams. Ondertussen klinkt er een geluid van onvrede over deze besturingsfilosofie. Afgezien van het verwijt dat het een verkapte manier van bezuinigen is, wordt ook de haalbaarheid ervan betwijfeld. Het blijkt namelijk keer op keer lastig om het goed werkend te krijgen, zodat het de kwaliteit van dienstverlening verhoogt in plaats van belemmert en professionele ruimte vergroot in plaats van frustreert. Het congres 'Zelfsturing: hoe het wèl werkt!' trok dan ook mijn aandacht. In mijn vorige blog (Congres zelfsturing: belangrijkste tips over visie, kaders en cultuur) heb ik de voor mij belangrijkste tips beschreven over visie, kaders en cultuur. In deze blog deel ik de voor mij belangrijkste tips over bedrijfsvoering, management en coaching.

Care
Amir Sharafkhani

Congres zelfsturing: belangrijkste tips over visie, kaders en cultuur (deel 1)

06-02-2019
reageer
Amir Sharafkhani

Veel organisaties werken met zelfsturende of zelforganiserende teams. Ondertussen klinkt er een geluid van onvrede over deze besturingsfilosofie. Afgezien van het verwijt dat het een verkapte manier van bezuinigen is, wordt ook de haalbaarheid ervan betwijfeld. Het blijkt namelijk keer op keer lastig om het goed werkend te krijgen, zodat het de kwaliteit van dienstverlening verhoogt in plaats van belemmert en professionele ruimte vergroot in plaats van frustreert. Het congres 'Zelfsturing: hoe het wèl werkt!' trok dan ook mijn aandacht. Ik heb op die dag gedreven meege-schreven en deel hierbij de voor mij belangrijkste tips over visie, kaders en cultuur. In een volgend blog ga ik in op mijn tips over bedrijfsvoering, management en coaching.

Amir Sharafkhani

Trouw - Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?

08-01-2019
reageer
Amir Sharafkhani

Hoera, de manager verdwijnt uit de zorg!, zo juichte een grote groep Nederlanders toen het onder thuiszorgorganisaties mode werd om te gaan werken met zelfsturende teams. Die grote groep bestond uit zorgpersoneel, patiënten, politici en belastingbetalende Nederlanders die af wilden van de niet-productieve, dure managementlaag. Jongens en meisjes in snelle pakken moesten plaatsmaken voor handen aan het bed.

Amir Sharafkhani

Zelfsturend team loopt vast, wat nu? Opschalen!

04-10-2018
reageer
Amir Sharafkhani

Het principe van zelfsturing (of zelforganisatie) bij zorgteams daagt medewerkers uit om meer zaken zelf te regelen, onder meer op het gebied van zorginhoud, teamontwikkeling en bedrijfsvoering. Dit vraagt soms veel van hen. Ik kom dan ook geregeld teams tegen die hierbij vastlopen en niet tot besluitvorming komen. Maar hoe help je zelfsturende teams zonder het (her)introduceren van een managementlaag of het permanent afnemen van regelruimte? Mijn advies: organiseer opschalingspunten die meebewegen met de teams.