Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Hanna Blomaard

Economic Boards: (be)grip maakt resultaat

10-04-2018
reageer
Hanna Blomaard

Melissa Verberkt heeft tijdens haar traineeperiode bij Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces van Economic Boards in relatie tot de effectiviteit van boards. Hoe komen de belangen en de visies van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen) bij elkaar en hoe werken ze van daaruit gezamenlijk toe naar concrete resultaten om de economie te versterken?

Gemeenten Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Organisatieontwikkeling Programmamanagement Projectmanagement
Hanna Blomaard

Opsplitsing van een gemeente: 'lessons learned'

20-02-2019
reageer
Hanna Blomaard

De opgaven van lokale en regionale overheden zijn complex en veelal bovenlokaal. Dit vraagt om krachtige bestuurlijke organisaties die weten hoe zij, alleen of samen, zo goed mogelijk invulling geven aan die opgaven. Dat het samenvoegen van gemeenten in Nederland inmiddels een welbekend fenomeen is moge duidelijk zijn. Minder bekend echter is dat de wet Algemene regels herindeling (Arhi), die het samenvoegen van gemeenten mogelijk maakt, tevens de mogelijkheid biedt om gemeenten op te heffen en te splitsen.

Gemeenten
Hanna Blomaard

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: vijf conclusies op basis van de coalitieakkoorden

13-07-2018
reageer
Hanna Blomaard

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart al even achter ons, zijn richting het zomerreces nu vrijwel alle nieuwe colleges van B&W gevormd. Dit betekent een flinke stapel coalitieakkoorden, met mogelijk een minstens zo hoge stapel aan ambities, ook ten opzichte van de regio. Wij zijn benieuwd welke aandachtspunten er anno 2018 worden opgesteld t.a.v. samenwerking in regionaal verband en welke rol gemeenten (willen) spelen in dit soort samenwerkingen. Hoe omschrijven zij hun rol in regionale samenwerkingen? Wij beschrijven vijf conclusies op basis van coalitieakkoorden.

Gemeenten Samenwerken
Hanna Blomaard

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: Een blik op de literatuur

01-05-2018
reageer
Hanna Blomaard

In het openingsblog van ons onderzoek ‘De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte’ stellen wij een aantal vragen over de rol van een gemeente in een triple-helix samenwerkingsverband op regionaal niveau. Voordat we ingaan op voorbeelden uit onze opdrachten en de praktijk, starten we met een korte blik op wat er al is geschreven over dit onderwerp in (wetenschappelijke) rapporten, artikelen en andere onderzoeken in dit blog. Belangrijkste conclusie is dat er eigenlijk weinig geschreven is over de rol van gemeenten binnen regionale samenwerking met verschillende (triple helix) partners en praktische inzichten kunnen worden toegevoegd.

Gemeenten Provincies en regio's