Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Pim Meijer

Participatie van jeugd en jongeren: hoe krijg je het werkend?

16-05-2018
reageer
Pim Meijer

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer groepen mensen geacht en gevraagd om te participeren bij het vormgeven van deze samenleving. Dit dient onder andere te leiden tot beter, slimmer en effectiever beleid. Voor onze beleidsmakers is het echter niet altijd gemakkelijk om elke groep in onze samenleving te bereiken of betrekken. Jeugd en jongeren blijken groepen die wat dit betreft op bovengemiddelde afstand van onze beleidsmakers staan.

Pim Meijer

De gemeenteraadzaal als Escape Room

21-03-2018
reageer
Pim Meijer

Op dinsdag 20 maart is de gemeenteraadzaal in Amersfoort voor het allereerst ingezet als Escape Room. De deuren gingen letterlijk op slot en in zes verschillende groepen moesten jonge deelnemers zien te ontsnappen. Om dit voor elkaar te krijgen moesten ze zichzelf verplaatsen in de rol van raadslid, goed samenwerken (ook met mensen die ze nog niet kenden!) en oog hebben voor detail. De opdrachten gingen over aspecten als wijkinrichting, vrijetijdsbesteding en vergunningverlening. Bij elke ronde was een raadslid uit Amersfoort aanwezig.

Gemeenten
Pim Meijer

Interview in Raadsledennieuws over Escape Room

02-03-2018
reageer
Pim Meijer

In oktober 2017 heb ik een door het Ministerie van BZK georganiseerde Battle of Concepts gewonnen met het idee om gemeenteraadzalen in Nederland te benutten als maatschappelijke Escape Room.

Pim Meijer

Wens en werkelijkheid in de knel? Vier succesfactoren voor maatschappelijke co-creatie!

16-01-2017
reageer
Pim Meijer

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer. Dit roept overal om ons heen uiterst interessante vragen op: wat als we niet écht meer kunnen definiëren wie (in welke mate) eigenaar is van een vraagstuk? Wat als een vraagstuk morgen ineens iets heel anders betekent dan vandaag? En wie dient eigenlijk wanneer over welke informatie te beschikken? De antwoorden liggen meestal niet voor het oprapen. Om ons heen spreken steeds meer organisaties de wens uit om dit soort vragen te lijf te gaan met co-creatie. Maar hoe zorg je er nu voor dat deze wens niet in de knel komt met de dagelijkse, organisatorische werkelijkheid? In deze blog vier tips om maatschappelijk co-creëren tot een succes te maken.