Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Marleen Sanders-Kaiser

Energietransitie ontketent revolutie bij burgers

16-04-2019
reageer
Marleen Sanders-Kaiser

Elke gemeente die aan de slag gaat met een Transitievisie Warmte is ermee bekend. Grote woorden en torenhoge verwachtingen bepalen de lokale warmtetransitie. Recente discussies over windmolenparken laten zien dat burgers de ‘democratische beslissingen’ van de overheid niet altijd waarderen. De transitie zit dan ook vol uitdagingen, zeker nu de complexe praktijk van gebiedsgerichte aanpakken steeds dichterbij komt–woorden zijn makkelijker gezegd dan gedaan. Als je in de praktijk stappen wilt zetten, dan is er maar één weg: samenwerken en burgers betrekken.

Energie Gemeenten
Marleen Sanders-Kaiser

Woningcorporaties, CO2-neutraal in 2050 en de energietransitie haalbaar door samenwerking

31-10-2017
reageer
Marleen Sanders-Kaiser

Het Parijse klimaatakkoord en de inzet van woningcorporaties bij de energietransitie staan volop op de politieke agenda. Het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ stuurt aan op een Klimaatwet met afrekenbare CO2-reductiedoelstellingen. In 2030 moet de uitstoot met ongeveer de helft zijn teruggebracht en in 2050 zijn we volledig CO2-neutraal. Ook de woningvoorraad van corporaties moet CO2-neutraal zijn in 2050. Als corporaties dit doel willen behalen zullen tussen nu en 2030 zo’n 200.000 sociale huurwoningen per jaar energetisch moeten worden getransformeerd, ofwel bijna 10% van de totale voorraad van woningcorporaties per jaar.

Woningcorporaties Samenwerken
Marleen Sanders-Kaiser

Bent u al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de begroting?

20-02-2017
reageer
Marleen Sanders-Kaiser

Wat ik interessant vind is hoe corporaties hun begroting tot stand laten komen. Het begin van het tweede kwartaal is een goed moment om te starten met de voorbereidingen voor de begroting van 2018. Of wellicht bent u al gestart? Veel corporaties beginnen dan met het inventariseren van concrete onderhoudswerkzaamheden en projecten die opgenomen moeten worden. Maar hoe maken corporaties de keuze voor deze projecten en onderhoudswerkzaamheden. Wat uiteindelijk het doel is dat ze optimaal bijdragen aan de strategische doelen van het portefeuilleplan. Al te vaak zien we dat het geen vertaling is van de ambities.

Woningcorporaties
Marleen Sanders-Kaiser

Goed risicomanagement geeft corporaties focus

06-06-2016
reageer
Marleen Sanders-Kaiser

Woningcorporaties zeggen alles op alles te zetten om hun maatschappelijke doelstellingen te behalen. Maar wie houdt zich eigenlijk bezig met het managen van de risico’s die dat bedreigen? Goed risicomanagement zal de focus vergroten en hierdoor enorm bijdragen aan het behalen van die maatschappelijke doelen!

Woningcorporaties