Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Daniëlla van Well-Stam

Laat je niets wijsmaken: beslissen over risico’s is geen rationeel proces!

29-05-2018
reageer
Daniëlla van Well-Stam

Het overkomt me als risicomanager in grote projecten/programma’s regelmatig dat ten behoeve van een belangrijk besluitvormingsmoment veel cijfermatige informatie over risico’s moet worden aangeleverd. Dit alles om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Diverse auditors gaan in detail in op de inschattingen van risico’s en de sommen die gemaakt worden. Iedereen valt over elkaar heen om dit te perfectioneren. Maar ook om te komen naar een mate van detail die er in een dergelijke fase vaak nog helemaal niet is.

Risicomanagement
Daniëlla van Well-Stam

Allianties; kansrijk door samenwerken aan risico's

05-08-2013
reageer
Daniëlla van Well-Stam

Allianties worden opgericht wanneer partijen gezamenlijk meer kunnen bereiken dan alleen; synergie door samenwerking! De alliantie, in de brede zin des woords, is daarmee een samenwerkingsvorm die ingestoken is op het verzilveren van kansen. Juist om die kansen te kunnen verzilveren, is aandacht voor risico's cruciaal!

Risicomanagement Samenwerken
Daniëlla van Well-Stam

Boek 'Risico's ondernemen'

29-05-2013
reageer
Daniëlla van Well-Stam

Steeds vaker wordt risicomanagement ingezet als middel om organisatiedoelstellingen te realiseren of te beheersen, om afwegingen te maken in (strategische) samenwerkings- of contracteringsvormen, of om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarnaast zien wij volop mogelijkheden om risicomanagement beter te benutten in innovatie- en vernieuwingsprocessen van organisaties.

Risicomanagement
Daniëlla van Well-Stam

Allianties; kansrijk door samenwerken aan risico's

15-05-2013
reageer
Daniëlla van Well-Stam

Allianties worden opgericht wanneer partijen gezamenlijk meer kunnen bereiken dan alleen; synergie door samenwerking! De alliantie, in de brede zin des woords, is daarmee een samenwerkingsvorm die ingestoken is op het verzilveren van kansen. Juist om die kansen te kunnen verzilveren, is aandacht voor risico's cruciaal!

Samenwerken Risicomanagement