Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Corinna van Diepen-Knegjens

Succesfactoren voor klantmanagement

23-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Klantmanagement is een van de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen van dit moment. Niet voort niets want de behoefte aan professionalisering van de vraagzijde groeit. Om klantmanagement in te voeren en echt werkend te krijgen werden recent stellingen gedeeld via social media met honderden reacties als gevolg. Op basis van praktijkervaringen en die reacties werden succesfactoren voor klantmanagement geformuleerd. Op basis van besturing, de relatie met de klant en competenties voor vraaggericht werken.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Markt FM krimpt 1,7%

20-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? In het recente FMN Marktonderzoek staan deze en andere onderwerpen centraal. Een artikel in Facto Magazine (december 2014).

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Succesfactor 4 - Positioneren van klantmanagement

25-04-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Serviceorganisaties hebben vaak moeite om echt bij de business aan tafel te komen. Om niet alleen over operationele aspecten van de dienstverlening te spreken. Maar vooral de meer tactische en strategische onderwerpen aan te kaarten. En tijdig betrokken te worden bij ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening of waarin de serviceorganisatie kan ondersteunen. Met andere woorden praten over wat je (nog meer) kunt betekenen. Het verschil tussen een leverancier en een partner van de business?

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Succesfactor 1 - Spelregels voor klantmanagement

25-04-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Iedere serviceorganisatie heeft te maken met partijen die tevreden moeten worden gehouden. Een opdrachtgever sturend op financiƫle kaders, klanten met uiteenlopende en snel veranderende eisen en wensen en leveranciers die hun diensten willen verlenen. Dat vraagt om duidelijke, goed gecommuniceerde spelregels. Oftewel regels die de richting, de positie en de speelruimte van dit spel tussen partijen bepalen.

Huisvesting en vastgoed Facility management