Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Gregor Heemskerk

De minister wil wel / niet dat u grond koopt

11-12-2017
reageer
Gregor Heemskerk

Het gaat weer lekker in Nederland: de werkloosheid neemt af, lonen stijgen, woningprijzen rijzen de pan uit. Ook de vastgoed- en gebiedsontwikkeling is weer volop op gang gekomen, zeker in en rond de Randstad. Tot nu toe gaat het vooral om het afmaken van bestaande (pre-crisis) plannen. Maar de huishoudensverdunning (1 miljoen extra woningen), energietransitie en trek naar de stad zullen ook veel nieuwe gebiedsontwikkelingen ontketenen.

Ruimtelijke ontwikkeling
Gregor Heemskerk

Staatssteun of ontwikkelstrategie bij gebiedsontwikkeling: de scheidslijn is dun

03-05-2017
reageer
Gregor Heemskerk

Twee plannen van Rem Koolhaas in Rotterdam, ‘het Timmerhuis’ en ‘De Rotterdam’, konden alleen gebouwd worden door steun van de overheid. Deze steun was geoorloofd, de recente steun aan de Markthal niet. Gregor Heemskerk (Twynstra Gudde) beschrijft in een artikel in het vakblad GrondZaken in de Praktijk de strategie van overheden om ontwikkelingen op gang te brengen aan de hand van Amsterdamse en Rotterdamse voorbeelden.

Ruimtelijke ontwikkeling Publiek-Private Samenwerking
Gregor Heemskerk

Vinex 2.0 is aanstaande

07-03-2017
reageer
Gregor Heemskerk

De vraag naar nieuwbouwwoningen is op dit moment groot. Kan in deze vraag worden voorzien door in de bestaande stad te bouwen? Of is het bebouwen van weilanden weer nodig? Wie heeft er gelijk in deze discussie?

Ruimtelijke ontwikkeling
Gregor Heemskerk

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

07-03-2016
reageer
Gregor Heemskerk

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Onder leiding van kwartiermaker Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde wordt de campus ontwikkeld.

Ruimtelijke ontwikkeling Publiek-Private Samenwerking Projectmanagement