Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Britta Gielen

Hoe verschillende generaties het probleemoplossend vermogen van wijkteams kunnen versterken

24-08-2017
reageer
Britta Gielen

Om op flexibele wijze te kunnen inspringen op complexe vraagstukken en beter in staat te zijn om maatwerk te leveren, is de professional in het sociaal domein zich steeds meer gaan organiseren in teamverband. Goed functionerende teams presteren beter dan de optelsom van individuen. Zij hebben een lerend en probleemoplossend vermogen dat groter is dan de som van de individuele lerende en probleemoplossende vermogens. Daarmee kunnen teams dus in principe complexere vraagstukken aan dan individuele professionals.

Britta Gielen

Krachtig loslaten

16-11-2016
reageer
Britta Gielen

Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Krachtig loslaten in plaats van control and command.

Leiderschapsontwikkeling
Britta Gielen

Over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen en het leiderschap in onze organisaties

16-11-2016
reageer
Britta Gielen

Wat leert de verkiezing van Trump ons over leiderschap in onze organisaties! In organisaties kiezen wij onze leiders niet. Onze leiders worden door de RvC of de RvT aangesteld, in Trumps termen, elite stelt elite aan.

Leiderschapsontwikkeling