Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Huub Raemakers

Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek bij verplaatsen ziekenhuiszorg

15-02-2019
reageer
Huub Raemakers

Samen met Marc Elisen roepen wij in ons artikel op om na te denken over de veranderende rol van medisch diagnostische laboratoria en hier actief invulling aan te gaan geven.

Cure
Huub Raemakers

Helpt groei medische diagnostiek krimp van ziekenhuizen waar te maken?

29-10-2018
reageer
Huub Raemakers

Medische diagnostiek kan de gewenste krimp van ziekenhuizen faciliteren. Juist méér medische diagnostiek is dan gewenst.

Cure Strategievorming
Huub Raemakers

Personeelstekort VVT: is de oplossing minder ouderenzorg?

01-11-2017
reageer
Huub Raemakers

Minder ouderenzorg als verrassende strategische oriëntatie: de enige manier om duurzame ouderenzorg mogelijk te maken is door het aanbod niet te laten groeien, maar juist te laten krimpen.

Huub Raemakers

Izore en Certe zorgen voor vrij baan consolidatie medische microbiologie

14-09-2017
reageer
Huub Raemakers

De medische microbiologie in Nederland is sterk versnipperd. Veel kleine medisch microbiologische laboratoria, zelfstandig of als onderdeel van een ziekenhuis, verzorgen de medische microbiologie. Laboratoria die meestal niet boven een omzet van 10 tot 15 miljoen euro komen.

Cure