Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Bram den Engelsen

Strategievorming in de Sector Verstandelijk Gehandicapten: krachtig kiezen

14-11-2018
reageer
Bram den Engelsen

Na de maatschappelijke transities moeten VG-instellingen na gaan denken over hun positionering en portfolio. Krachtige keuzes maken is hierbij essentieel. Een inspirerende en richtinggevende strategie helpt!

Care Strategievorming
Bram den Engelsen

De vijf valkuilen voor organisaties met een publieke taak

05-11-2018
reageer
Bram den Engelsen

Zelfstandige organisaties met een publieke taak hebben een bijzonder karakter. Het zijn hybride organisaties, die hun publieke taak op een bedrijfsmatige manier moeten uitvoeren. Ze staan veel in de schijnwerpers van de politieke belangstelling en de publieke opinie. Denk aan NS, ProRail, de Publieke Omroep, CBR, Kadaster, UWV, Sociale Verzekeringsbank e.a.

Strategievorming
Bram den Engelsen

Scenario's voor de ouderenzorg helpen niet bij strategievorming

04-09-2018
reageer
Bram den Engelsen

Hoe ziet de toekomst van de langdurige zorg eruit? Die vraag stelde brancheorganisatie Actiz zich en het antwoord leidde tot vier recent gepubliceerde scenario’s. De aanpak is er een volgens het boekje van scenarioplanning: er worden trends geïdentificeerd, twee kernonzekerheden benoemd, vier scenario’s beschreven en strategische opties op een rij gezet. Afsluitend met de aansporing aan zorgbestuurders om hiermee aan de slag te gaan als basis voor de strategie van de eigen organisatie. Wat is hier mis mee?

Bram den Engelsen

Twee gedurfde strategieën om het arbeidsmarkttekort het hoofd te bieden

02-08-2018
reageer
Bram den Engelsen

Steeds meer sectoren en organisaties krijgen er last van: krapte op de arbeidsmarkt op de kortere termijn en dreigende personeelstekorten op langere termijn. Waar jarenlang de financiële crisis de economische groei belemmerde, lijkt nu de arbeidsmarkt de beknellende factor te worden. Met als gevolg: oplopende wachttijden en stijgende prijzen voor klanten, gretige intermediairs die een flink graantje meepikken bij het verplaatsen van schaars personeel, import van buitenlandse arbeidskrachten met de bijbehorende problematiek van sociale aanpassing, etc.