Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Jaap de Heer

Combinatie van doelstellingen maakt van Bangladesh Delta Plan 2100 een unieke ontwikkelingskans

27-02-2019
reageer
Jaap de Heer

Op 4 september 2018 heeft de regering van premier Sheikh Hasina het Bangladesh Deltaplan 2100 vastgesteld. Het plan beschrijft nationale en regionale strategieën voor onder meer klimaatadaptatie tot het jaar 2100. Het investeringsvolume voor de korte termijn -tot 2030- is 38 miljard dollar. Het plan is op Nederlandse leest geschoeid, maar gaat veel verder dan het Nederlandse Delta Plan. In het plan gaan waterveiligheid, zoetwatervoorziening, voedselzekerheid en sociaal-economische ontwikkeling hand in hand. De integrale benadering en combinatie van doelstellingen maakt het plan sterk, aldus Kabir Bin Anwar (Ministry of Water Resources): “Het is een unieke kans voor Bangladesh”. Het plan is ontwikkeld door een consortium van Nederlandse en Bengalese partners onder leiding van Twynstra Gudde en wordt nu in uitvoering genomen.

Water
Jaap de Heer

Dutch Water Sector Magazine: Twynstra Gudde leidt Bangladesh Deltaplan 2100

09-07-2018
reageer
Jaap de Heer

Een Nederlands consortium onder leiding van Twynstra Gudde werkt aan het Deltaplan Bangladesh 2100, om het land duurzaam klimaatbestendig te maken. Een spannende en unieke opgave, vanwege de breedte, diepgang en horizon. Het plan geeft antwoorden op de problemen van nu, maar anticipeert vooral ook op de lange termijn tot 2100. Adaptiviteit staat centraal. Dutch Water Sector Magazine heeft een interview met Jaap de Heer gepubliceerd over deze opdracht. Jaap is directeur van het consortium.

Jaap de Heer

Hoe Nederland het overstromende Bangladesh opnieuw wil redden van het water

10-02-2017
reageer
Jaap de Heer

Architect en publicist Joep Janssen reisde naar Bangladesh om te zien hoe het land zich - met Nederlandse hulp - klaarmaakt voor de gevolgen van klimaatverandering. Twynstra Gudde geeft sinds 2014 leiding aan het consortium Bangladesh Delta Plan 2100 dat het Ministerie van Planning in Bangladesh adviseert en begeleidt.

Water