Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Martijn Jansen

Oplossingen voor middenmanagers - Omgaan met tegenstrijdigheden

19-06-2019
reageer
Martijn Jansen

Bij het ontwikkelen van organisaties is er momenteel veel aandacht voor het invoeren van zelfsturende teams en het eventuele afscheid van middenmanagers. Paradoxaal genoeg blijkt dat er juist door meer mensen gemanaged wordt als er geen middenmanagers meer zijn. Deze ‘paradox van managen’ is niet de enige die we tegenkomen.

Martijn Jansen

De klant is koning als hij zich koninklijk gedraagt

28-03-2019
reageer
Martijn Jansen

‘Wij zijn tevreden als onze klanten tevreden zijn’, is een veelgehoorde uitspraak van managers uit mijn promotieonderzoek. En hoe mooi het ook klinkt, het is ongeloofwaardig en onjuist. Want het zou inhouden dat een dienstverlener (facilitair of anderszins) zelf geen normen of belangen heeft. Alsof winst en continuïteit van de dienstverlener er niet toe doen. En dat is natuurlijk wel zo. Dus daarmee wordt die eerste uitspraak een slogan voor de bühne.

Martijn Jansen

Managen draait om macht

16-01-2019
reageer
Martijn Jansen

Een recente verwondering die ik had gaat over macht. Laat het woord vallen en er gebeurt onmiddellijk wat in een groep of een MT. Bijvoorbeeld toen ik in een bijeenkomst iets zou gaan vertellen over mijn promotie onderzoek en managen en handelen vanuit macht ook een gespreksonderwerp zou zijn. Voorafgaand aan die bijeenkomst kreeg ik een interessante vraag: ‘hoe blijf je met elkaar in verbinding als je macht gebruikt? Hoe houd je de sfeer een beetje goed?’. Alsof macht vies is. Alsof je bij macht uit verbinding gaat. En waarbij er gelijk ruzie zou gaan ontstaan.

Martijn Jansen

Graag een verbod op vuurpijlen in organisaties

13-12-2018
reageer
Martijn Jansen

Op dit moment is het misschien een actueel onderwerp, maar ik sprak het afgelopen jaar een manager die het steeds had over vuurpijlen. En dat ook hartje zomer! Bij navraag bleek het bij hem niet te gaan om het eindejaarsvuurwerk, maar om iets wat hij in zijn organisatie veel zag gebeuren. Met de vuurpijlen bedoelde hij de ideeën, besluiten of mails die hij soms ontving. Die met veel lawaai en gedoe bij hem kwamen, na enige tijd met een knal uiteen spatten en vervolgens eigenlijk - net als een vuurpijl - op de grond weinig impact hadden.