Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Nicolet Luisman

Afwaarderen van assets door het opwaarderen van de omgeving; Gebiedsgerichte aanpak onderhoud kades Amsterdam

21-03-2019
reageer
Nicolet Luisman

Een ‘sinkhole’. Die term heeft u misschien wel eens gelezen in nieuwsberichten over de Verenigde Staten of Italië. Maar dat het in Amsterdam ook plaats kan vinden lijkt bijzonder. In 2018 is dit echter ook voorgekomen in een kade van de Nederlandse hoofdstad. Een stad die honderden kilometers kademuren en vele bruggen telt. De bruggen en kademuren in Amsterdam hebben op korte termijn een stevige opknapbeurt nodig.

Gemeenten Assetmanagement
Nicolet Luisman

Slimme duurzame kilometers

26-02-2018
reageer
Nicolet Luisman

In november 2017 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers over de zware vrachtvoertuigen en lijnbussen in 2016. Daarin is een lichte stijging zichtbaar voor de kilometers die vrachtwagens hebben afgelegd en een lichte daling voor het aantal kilometers van lijnbussen. Oftewel, we vervoeren kennelijk meer goederen over de weg en verzwaren daarmee de druk op ons wegennetwerk in een tijd waarin de belasting zichtbaar is in filedruk.

Mobiliteit en infrastructuur
Nicolet Luisman

7 tips om omgevingswensen mee te nemen in je project

12-04-2016
reageer
Nicolet Luisman

Een infrastructuurproject kent vele stakeholders, allemaal met hun eigen wensen. Om draagvlak voor het project in de omgeving te verkrijgen moet u de omgeving in kaart brengen, de wensen van uw stakeholders inventariseren en laten landen in het project. Maar weet u wie de omgeving precies is? Weet u wat de stakeholders willen en hoe zorgt u ervoor dat dit verankerd wordt in het project?

Mobiliteit en infrastructuur Strategisch omgevingsmanagement Samenwerken
Nicolet Luisman

Professionalisering omgevingsmanagement binnen assetmanagement

27-11-2015
reageer
Nicolet Luisman

De Eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel werkt in het kader van de invoering van assetmanagement aan de professionalisering van omgevingsmanagement. Twynstra Gudde ondersteunt de provincie hierbij met de ontwikkeling van een werkproces waarbij in een vroeg stadium, ten tijde van de vaststelling van de doelstellingen van assetmanagement in het Strategisch Asset Management Plan (SAMP), de omgeving in kaart wordt gebracht.

Assetmanagement