Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Marieke Blekemolen

Evaluatie incident Leidsche Rijn tunnel

03-04-2014
reageer
Marieke Blekemolen

In het najaar van 2013 deed zich een incident voor in de Leidsche Rijntunnel. Twynstra Gudde evalueerde de afhandeling hiervan, en bracht in kaart wat goed ging en wat beter had gekund.

Veiligheid Evaluaties en onderzoek
Marieke Blekemolen

Evaluatie Subsidieregeling 'SUBBIED'

05-06-2013
reageer
Marieke Blekemolen

Om een impuls te geven aan het inlopen van de achterstand in baggerwerkzaamheden in bebouwd gebied, heeft het kabinet € 120 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED). Twynstra Gudde heeft de eindevaluatie van deze regeling uitgevoerd.

Water Gemeenten Evaluaties en onderzoek
Marieke Blekemolen

Evaluatie onderzoek Provincie Noord-Holland naar uitzetten tijdelijke middelen

05-06-2013
reageer
Marieke Blekemolen

Eind 2008 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland voor de eerste keer sinds invoering van het dualistisch stelsel een provinciaal onderzoek in te stellen. De Provinciale onderzoekscommissie heeft, o.a. via openbare verhoren onder ede, onderzocht op welke manier Gedeputeerde Staten tijdelijk beschikbare kasmiddelen hebben weggezet. Een week na publicatie van het onderzoeksrapport (juni 2009) is het voltallige college van Gedeputeerden, behalve de commissaris, afgetreden. Twynstra Gudde heeft de evaluatie van het onderzoeksproces verricht.

Provincies en regio's Evaluaties en onderzoek
Marieke Blekemolen

Evaluatie Beleidskader Nieuwe Maas-Nieuwe Waterweg

05-06-2013
reageer
Marieke Blekemolen

In afwachting van formeel rijksbeleid heeft de Provincie Zuid-Holland in 2003 een beleidskader ontwikkeld om de veiligheid op de oevers van de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg te borgen bij het transport van gevaarlijke stoffen door zeeschepen en binnenvaartschepen. Met de komst van Basisnet Water wil de Provincie Zuid-Holland bepalen of dit beleidskader gecontinueerd dient te worden en dient te worden opgenomen in een verordening (artikel 11).

Veiligheid Provincies en regio's Evaluaties en onderzoek