Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Jaap Groenendijk

Vooruitgang boeken door stil te staan

23-09-2015
reageer
Jaap Groenendijk

Het klinkt enigszins paradoxaal: als tijdsdruk hoog is en verwachtingen hoog gespannen zijn, even niets doen. Toch kan het, en is het zelfs goed. In een omvangrijk project of programma waarin verschillende partijen samenwerken, kun je vooruitgang boeken door af en toe even stil te staan.

Samenwerken
Jaap Groenendijk

Rekenkameronderzoek complexe investeringsprojecten

11-06-2013
reageer
Jaap Groenendijk

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert complexe investeringsprojecten uit voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit. De Rekeningcommissie van de Verenigde Vergadering wilde de projectramingen onderzoeken.

Jaap Groenendijk

Nieuw beleid sociale veiligheid openbaar vervoer

11-06-2013
reageer
Jaap Groenendijk

Er is een aantal dringende redenen voor nieuw regionaal beleid voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Stadsregio Rotterdam vroeg kijkrichtingen voor nieuw beleid te ontwikkelen en onderzoeken.

Jaap Groenendijk

Evaluatiecommissie Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar

11-06-2013
reageer
Jaap Groenendijk

Onder de vlag van het Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar hebben partijen de handen ineen geslagen om de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in Brabant te verbeteren. De stuurgroep wilde na drie jaar weten wat goed gaat en wat beter kan.