Blogs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Blogs

Frank van Es

Onderhoud van tunnels vraagt instandhouding van techniek en kennis!

16-05-2013
reageer
Frank van Es

Aan wegtunnels worden hoge eisen gesteld qua beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Om aan deze prestatie-eisen te blijven voldoen, is adequate instandhouding van essentieel belang. Hierbij gaat het niet alleen om instandhouding van techniek, maar ook van kennis!

Frank van Es

Het organiseren van tunnelveiligheid is geen gemakkelijke opgave

16-05-2013
reageer
Frank van Es

De laatste jaren staat veiligheid in ondergrondse bouwwerken en in het bijzonder tunnels veel in de belangstelling. Het organiseren van tunnelveiligheid is geen gemakkelijke opgave.

Frank van Es

Sturen op veilige en vlotte doorstroming: wat is hierin van belang?

16-05-2013
reageer
Frank van Es

Recente storingen van bruggen en tunnels hebben eens te meer de focus gelegd op veiligheid en doorstroming. Kon er geen uitzondering worden gemaakt: kon een tunnel niet langer open blijven? Kon een brug niet langer dicht blijven zodat het verkeer eroverheen kon?