Transitie langdurige zorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Transitie langdurige zorg

Je kunt op zoveel verschillende manieren naar de spanning tussen betaalbaarheid en kwaliteit van de langdurige zorg kijken dat het lastig is het gesprek te voeren over de toekomst. Terwijl dat gesprek broodnodig is. Dat weet de politiek en dat weten ook de mensen op de werkvloer.

Twynstra Gudde biedt geen snelle antwoorden. Wij doen onderzoek en helpen het goede gesprek op gang te brengen, voorbij bestaande referentiekaders. Daarbij is het volgens ons belangrijk om het ‘niet weten’ toe te laten. Dat werkt confronterend, maar is ook de start van constructieve dialoog, geïnspireerd door onze social designers, die anders kijken, denken en doen.

Voor Kempenhaeghe, een organisatie gespecialiseerd in epilepsiezorg, deden we onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening. We kwamen erachter dat de kwaliteit van zorg op organisatieniveau niet slechts een optelsom is van de kwaliteit die geboden wordt in individuele cliëntcontacten. Ook de kwaliteit van het contact tussen professionals onderling is hiervoor van groot belang. We brachten het gesprek hierover op gang met een korte documentaire.

Voor de Twentse Zorgcentra ontwikkelden we een bijzondere onderzoeksaanpak, als start van een verandertraject om de organisatie in staat te stellen de uitdagingen van nu en de toekomst aan te gaan. Daarbij staat de werkvloer centraal, en helpen we medewerkers zelf onderzoek te doen naar hun werkpraktijk. Verandering begint vaak als mensen met nieuwe ogen gaan kijken naar wat ‘normaal’ is. Bij de Twentse Zorgcentra deden we dat door samen met medewerkers het ‘Museum van dingen die er niet toe doen’ (foto) in te richten.

Onze werkwijze helpt organisaties om tot op de werkvloer het goede gesprek te voeren, oud denken en doen te doorbreken en de kansen te pakken die de participatiesamenleving biedt voor heden en toekomst van de langdurige zorg in Nederland.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een afspraak.