Aanbesteden en contracteren Teams effectief laten samenwerken

Vaak moeten de partijen - na het tekenen van het contract - jarenlang met elkaar samenwerken. De relatie tussen de partners is essentieel voor het succes van het project of programma. Hoe pak je dit aan?

Effectief samenwerken

Een effectieve en duurzame samenwerking in en tussen teams kenmerkt zich door het veerkrachtig omgaan met lastige kwesties. Teams die goed samenwerken kunnen tegen een stootje, ongeacht waar het stootje vandaan komt. Juist ook als het spannend wordt en de partijen geneigd zijn hun eigen belangen na te streven ten koste van de gezamenlijke doelen. Teams die goed samenwerken kunnen deze spanning verdragen en komen hier gezamenlijk uit. Dat geeft vertrouwen voor toekomstige problemen. Maar waar moet je bij het formeren van je eigen team en het selecteren van een partner op letten om de kans op succes te vergroten?

Een vak op zich

Om soepel samen te werken en samen een project te realiseren, is meer nodig dan goede afspraken, heldere procedures en efficiënte processen. Samenwerken is een vak op zich. En onze kennis en expertise komt daarbij uitstekend van pas. We zijn al vele jaren thuis in de dagelijkse praktijk van het samenwerken in en tussen teams.

Dat betekent dat je ons voor uiteenlopende vraagstukken kunt inschakelen om te bouwen aan duurzame en succesvolle teams. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden van mensen en teams. Een stap verder gaan kan ook: wij kunnen je bij aanbestedingen helpen partners specifiek te selecteren op samenwerkingsvaardigheden door bijvoorbeeld een samenwerkingsassessment.

Onze meerwaarde:

  • Kennis van markt, marktbenadering en samenwerken.
  • Diversiteit van werkvormen en begeleidingstrajecten, zoals assessments, dialoogtrainingen, teambijeenkomsten, maar ook in-company ontwikkeltrajecten en soms ook gewoon de begeleiding van een aanbestedingstraject.
  • Diepgaande kennis van de context, de belangen en de rollen waarbinnen projecten en programma’s gerealiseerd worden. Zo komen we samen snel tot de kern en vertalen we ambities en wensen in passende werkvormen voor bijvoorbeeld dialoogtrainingen, teambijeenkomsten en/of teamassessments. Daarbij werk je regelmatig met op maat gemaakte simulatie-oefeningen, serious games of real life casuïstiek.

Teamassessments als selectiemechanisme in aanbestedingen

Bij infrastructurele projecten is ‘samenwerken’ steeds vaker een criterium in de aanbestedingsprocedure. De aandacht voor samenwerken neemt toe, en dat is niet voor niks. Gebleken is dat een samenwerkingsassessment veel kan toevoegen aan toekomstige successen. Zo kun je de kwaliteiten en vaardigheden met zo’n assessment inzichtelijk maken. En dat is waardevol: het assessment is een vorm van toetsing waarmee je toekomstig samenwerkingsgedrag goed kunt voorspellen.
Bovendien levert zo’n assessment allerlei extra voordelen op. Zo worden partijen zich bewuster van het belang van goede samenwerking en leren ze wat in een samenwerking werkt (en wat niet). Bovendien ben je beter in staat om - na gunning - fricties samen op te lossen, voordat er een conflict ontstaat. En meer aandacht voor samenwerken werkt twee kanten op: er vinden tussen de verschillende partijen goede gesprekken plaats over dilemma’s en verwachtingen. Hoe eerder je dat doet, hoe beter.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.