Bijeenkomst ouderenzorg: Sturen tegen de wind | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Bijeenkomst ouderenzorg: Sturen tegen de wind

Voelt u als bestuurder ook zoveel tegenwind in de ouderenzorg? Zowel interne als externe druk, vanuit cliënten, medewerkers en management, maar ook media, toezichthouders en politiek. De bestuurlijke opgave van nu en straks vraagt veel aandacht van bestuurders. Wij bij Twynstra Gudde zien dit en willen bestuurders in de ouderenzorg daarbij ondersteunen. Hiervoor organiseren we op 1 februari 2018 de bijeenkomst 'Sturen tegen de wind'. Want koers houden en doelen bereiken bij gure en harde tegenwind vergt bijzondere stuurmanskwaliteiten.

Het doel van deze bijeenkomst is bestuurders in de ouderenzorg te informeren, uit te dagen en te inspireren. We behandelen thema's die momenteel hoog op de bestuurlijke agenda staan. Hierbij bundelen we de kennis en kunde van Twynstra Gudde met praktijkervaring van een groep bestuurders die we bereid hebben gevonden hun ervaringen te delen. 

Programma

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • 14.30 - 15.00 uur: Inloop
  • 15.00 - 18.00 uur: Bespreken van thema's in plenaire sessies en in 'flits-sessies' met kleinere groepen
  • 18.00 - 18.30 uur: Borrel en korte terugkoppeling
  • 18.30 uur: Maaltijd

Thema's

Plenaire sessie

Tijdens de plenaire sessie worden de onderstaande twee thema's behandeld.

In- en extern toezicht, hoe daar effectief mee om te gaan?
Spreker: Micky Adriaansens (directievoorzitter Twynstra Gudde)

De nieuwe Governancecode Zorg bevestigt de brede verantwoordelijkheid die bestuurders hebben voor het waarborgen van goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee het maatschappelijk vertrouwen. De bestuurder is de spil in het web van cliënten, medewerkers, toezichthouders, samenwerkende andere zorgorganisaties en overheden.

De klant van vandaag en morgen als uitgangspunt: hoe bereiken we dat?
Spreker: Ton van de Ven (partner Twynstra Gudde Interim Management)

Bij vrijwel elke zorginstelling klinkt: ‘de cliënt centraal’. Ook het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt dat de cliënt als mens het vetrekpunt is. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo eenvoudig. Waar moet u op letten als u de mens achter de cliënt echt goed wil leren kennen en hoe pakt u dat aan?

Flits-sessies

De onderstaande thema's worden in drie rondes van steeds twee thema's behandeld.

Hoe te voldoen aan alle kwaliteitseisen?
Sprekers: Guido van den Boorn (voormalig voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Sint Maarten) en Erna Scholtes (senior adviseur Twynstra Gudde)
 

Kwaliteit is het toverwoord in de ouderenzorg. De kwaliteit moet omhoog. Kwaliteit kent vele invalshoeken, aspecten en niveaus. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om de juiste aanpak te kiezen. Maar misschien is er ook geen juiste aanpak en gaat het er veel meer om dat u als bestuurder hier een goede en heldere visie over hebt.

Het verhogen van de aantrekkingskracht van de instelling
Sprekers: Roelof Jonkers (voorzitter Raad van Bestuur KwadrantGroep) en Huub Raemakers (partner Twynstra Gudde)
 

De ouderenzorg kampt met tal van problemen. Dat heeft zijn effect op de aantrekkingskracht van de sector. Zowel voor medewerkers, huidige en toekomstige cliënten, publiek, politiek etc. is het imago weinig positief. Hoe gaat u hier als bestuurder nu mee om en wat kunt u er zelf aan doen?

Hoe doordacht om te gaan met vastgoedproblematiek
Sprekers: Wim Driesse (voormalig bestuurder CuraMare) en Hans Hoepel (partner Twynstra Gudde)
 

Vastgoed is een niet te onderschatten succesfactor in de care. Of faalfactor. Want de risico’s nemen toe en sturen met vastgoed gaat per definitie traag.  Hoe voorkomt u dat u stenen molenstenen worden? Welk vastgoed heeft toekomst in de ouderenzorg? Hoe zorgt u voor tempo en resultaat?

Hoe aan voldoende geschikt personeel te komen
Sprekers: Pieter Hermsen (voorzitter Raad van Bestuur Severinus Veldhoven) en Paul Smits (partner Twynstra Gudde Interim Management)
 

Een echt hot item in de zorg is de vraag hoe instellingen goed personeel kunnen vinden en vasthouden. Door allerlei omstandigheden lijken de mogelijkheden hiertoe beperkt. Toch zal u als bestuurder een oplossing voor dit vraagstuk moeten vinden. Welke oplossingen werken nu? De meest voor de hand liggende en effectieve oplossingen worden niet of onvoldoende benut of vaak vergeten.

De competenties van het management, wat te doen wanneer deze niet voldoen?
Sprekers: Wim Hutten (transitiebegeleider Amstelring en directeur Stichting Jan Berchmans) en Martijn Jansen (partner Twynstra Gudde)
 

Alle veranderingen in de sector en de maatschappij stellen ook nieuwe eisen aan het management. Het is niet altijd eenvoudig om ervoor te zorgen dat managers ook in deze nieuwe en soms roerige tijd de juiste geschiktheid hebben. Hoe signaleert u dat en wat kunt u daar als bestuurder nu aan doen?

Zelfsturing, wat is er nodig om het van de grond te krijgen?
Sprekers: Jeltje Schraverus (voorzitter Raad van Bestuur Magentazorg) en Maurtis Jan Vink (senior adviseur Twynstra Gudde)
 

Zelfsturing lijkt het nieuwe toverwoord. Toch is het nog niet zo eenvoudig om dit zo te organiseren dat medewerkers en cliënten hier veel profijt van hebben. Waar kunt u zoal tegenaan lopen en hoe pakt u dat als bestuurder aan?

Inschrijven

Wilt u aanwezig zijn bij een van deze bijeenkomst? Schrijf u dan in via onderstaand formulier. Hierin kunt u ook uw voorkeur met betrekking tot thema's aangeven. Wij houden daar dan zoveel mogelijk rekening mee. De bijeenkomst vind plaats bij Twynstra Gudde, Stationsplein 1 in Amersfoort. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Alle informatie over de thema's, de sprekers en praktische informatie over het programma hebben we gebundeld in een brochure. Deze kunt u hier downloaden.
Heeft u aanvullende vragen? Neem dan gerust contact op met Dennis Christmas (dch@tg.nl, 033 - 467 76 78) of Ton van de Ven (tvn@tg.nl, 033 - 467 77 86).

Markten & Sectoren

Care

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.