Spelsimulatie GRIP - oefenen met contractbeheersing van een geïntegreerd contract | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Spelsimulatie GRIP - oefenen met contractbeheersing van een geïntegreerd contract

Met de spelsimulatie GRIP oefent u met de contractbeheersing van een geïntegreerd contract, zoals systeemgerichte contractbeheersing (SCB). U krijgt een groot bouwproject onder handen, precies op het moment dat het design&construct-contract wordt getekend.

Met onze spelsimulatie gaat u aan de slag met de realisatie van uw contract. Daarmee geeft u als opdrachtgever voor het eerst het initiatief uit handen. Hoe borgt de opdrachtnemer de kwaliteit van het werk? Gaat dat samen met zijn streven naar winst? Wordt het werk wel op tijd gerealiseerd? U oefent met een alledaags project, maar dan in de veilige omgeving van een simulatie, u kunt fouten maken en leert ervan.

Andere manier van werken aanleren

Geïntegreerde contracten worden steeds meer gemeengoed. Daarmee is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel (een deel van) het ontwerp als de uitvoering. Ervaring leert dat dit niet alleen iets betekent voor de opdrachtnemer; ook de opdrachtgever dient zichzelf een andere wijze van werken aan te leren. Juist houding en gedrag spelen een rol, wat niet is aan te leren met slechts theorie. Daarom is de spelsimulatie GRIP ontwikkeld: het biedt een veilige omgeving om te oefenen met de verschillende verhoudingen.

Wat gaat u als deelnemer ervaren?

De spelsimulatie GRIP belooft u veel ervaringen die omgezet zullen worden in nuttige lessen voor de praktijk. Zo kunt u uzelf heel goed voorbereiden op de uitvoeringsfase van het contract. De spelsimulatie GRIP is ontwikkeld door Twynstra Gudde. Onze ervaren adviseurs op de gebieden van risicomanagement en contractering kennen de praktijk van externe kwaliteitsborging en geïntegreerde contracten door en door. Zij acteren zowel in de rol van adviseur als in de rol van projectteamlid. Deze ervaringen worden tijdens de simulaties ingebracht.

Lees voor verdere informatie over spelsimulatie GRIP de case aan de rechterzijde van deze pagina of download het productblad!

Ja, ik ben geïnteresseerd