‘Spelenderwijs’ leren van evaluaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

‘Spelenderwijs’ leren van evaluaties

Steeds vaker gaat het onze opdrachtgevers bij evaluaties om het leren ervan, zelfs meer dan om het meten of weten zelf. Dat leren is toekomstgericht, zodat de organisatie en zelfs Nederland, er beter van wordt. Door onze brede ervaring met evaluaties van samenwerking en complexe programma’s herkennen we de mechanismen, problemen en dilemma’s bij onze opdrachtgevers. Op een speelse manier laten wij dit landen.

Tijdens het leerproces zien we nieuwe vraagstukken en problemen opduiken. Tijdens spiegelbijeenkomsten geven we op basis van onderzoek verkregen beelden en verhalen terug aan de betrokkenen, en dán ontstaat het goede gesprek. Door gebruik te maken van beelden en verhalen worden betrokkenen uitgedaagd zelf te benoemen wat ze raakt en welke lessen zij trekken. De feiten en de beelden zelf doen niets, het gaat er om wat betrokkenen er mee doen. Dat besef zit stevig verankerd in onze aanpak. En natuurlijk brengen wij onze kennis en ervaring in, zodat het gesprek ook écht leidt tot nieuwe inzichten en toekomstperspectief.

De organisatie van belangrijke zaken als de veiligheid van onze waterkeringen, CO2 neutraal bouwen of de transitie naar duurzame energie spelen gaat gepaard met vele verschillende rollen, rolopvattingen en verwachtingen. Dat maakt het lastig. Om deze processen soepeler te laten verlopen, willen we onze kennis van en ervaring met project- en programmamanagement zoveel mogelijk delen. Het gaat daarbij vaak om praktijkkennis, bestaande uit verhalen die we horen van onze klanten en de stakeholders waarmee zij te maken hebben. Juist door deze verhalen op te tekenen, te verbeelden en over te brengen met film, fotografie en performance, krijgen ze impact.

We krijgen terug dat evaluaties meer impact hebben en de lessen langer blijven hangen, juist doordat we gebruik maken van bijzondere vormen. Het wordt ‘spelenderwijs’ gebracht. Zoals het theaterstuk dat live werd opgevoerd voor een groep nauw betrokkenen bij een groot overheidsprogramma. Een theaterstuk over de rol van tijd, de spanning tussen beleid en uitvoering, en tussen ambitie en complexiteit. Een direct betrokkene bij deze evaluatie zei: “zo heb ik mij twee jaar lang gevoeld, en nu pas wordt het bespreekbaar”.Hieronder ziet u een fragment uit het filmpje 'Tijd tikt door!'

 

“De aanpak is vernieuwend en heeft een grote impact. Het is voor alle deelnemers herkenbaar. Daardoor komt een goed en persoonlijk gesprek op gang, dat niet verzandt in welles-nietes.”

Jeroen Fukken, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voor het Programma Asset Management van Rijkswaterstaat ontwierp Twynstra Gudde een fictieve publiekscampagne onder de noemer IN CONTROL. De campagne werd gepresenteerd tijdens het afsluitende congres ‘Time To Maintain’. Een kort impressie daarvan ziet u hieronder.

In deze campagne stelden we vragen die nooit gesteld worden, maar die leerzame antwoorden kunnen opleveren: Hoe trots kun je zijn op een beheertaak? Wat interesseert het een burger dat hij over de veiligste weg van Europa rijdt? Hoe ga je er als uitvoerende dienst mee om dat je werk als vanzelfsprekend wordt gezien?

"Toen Twynstra Gudde begon, gebeurde er echt iets in de zaal, mensen zaten op het puntje van hun stoel. Deelnemers werden aan het denken gezet op een prikkelende manier. In de periode erna heb ik nog veel en vaak positieve reacties gehoord."

Bert de Wit , Rijkswaterstaat

Wilt u meer zien? En doorpraten over wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een afspraak.