Social Impact Bonds leiden tot financiële en maatschappelijke besparingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Social Impact Bonds leiden tot financiële en maatschappelijke besparingen

Zit u als overheid met een lastig sociaal probleem? Bijvoorbeeld met het naar werk begeleiden van een bepaalde doelgroep? Of al jarenlange hoge recidive van gedetineerden? Dan zou het opzetten van een Social Impact Bond (SIB) de oplossing kunnen zijn. Met een Social Impact Bond kunnen bijzondere doelgroepen geholpen worden die nu maatschappelijk stilstaan, en dat zonder risico’s voor de overheid.

Wat is een Social Impact Bond?

In algemene zin kan een SIB worden beschreven als een samenwerkingverband tussen publieke en private partijen waarbij financiers investeren in de aanpak van een sociaal probleem, in plaats van de overheid. De overheid betaalt vervolgens de financiers terug op basis van de gerealiseerde besparingen waardoor de financiers een financieel rendement kunnen halen. De overheid betaalt pas terug nadat er resultaten zijn behaald, waardoor de risico’s voor de overheid minimaal zijn en worden verschoven naar de financiers en mogelijk uitvoerende dienstverleners.

De aanpak van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde kan u helpen met het opzetten van een SIB. Onze diensten bestaan uit een eerste verkenning tot aan het opstarten een SIB, monitoring van resultaten van een lopende SIB tot aan evaluaties achteraf. In een eerste verkenning bespreken we met u de problematiek en doelgroep, voeren wij gesprekken met ons netwerk van financiers en potentiële uitvoerders en brengen wij de publieke en private partijen bij elkaar.

Ook kunnen wij deze fase helpen met het opzetten van de business case en het opzetten van een maatschappelijke kostenbatenanalyse waarin naast de financiële kosten en opbrengsten, potentiële maatschappelijke baten worden geïdentificeerd en berekend. Denk daarbij aan verbetering van kwaliteit van leven voor de betrokken doelgroep en vermeden kosten voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars of gemeenten.

Na de verkenningsfase kunnen wij helpen bij de contractering en verdere opzet van de SIB. In de uitvoeringsfase kan Twynstra Gudde optreden als neutrale partij die de resultaten van een SIB groep vergelijkt met de controlegroep. Tot slot kunnen wij de resultaten van een SIB (tussentijds) evalueren en rapporteren.

Voor meer informatie kunt u met contact opnemen met Edgar Wever (ewr@tg.nlof Jeroen den Uyl (juy@tg.nl).

Markten & Sectoren

Gemeenten

Edgar Wever

Adviseur

Neem contact op