Schrijf met Ruud het contract voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Schrijf met Ruud het contract voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen

Terneuzen krijgt een nieuwe sluis. Met 427 meter lengte wordt dat zelfs één van de grootste sluizen van Europa. Straks hebben ook grote zeeschepen toegang tot de havens van Terneuzen en Gent. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie - hierin werken de Vlaamse en de Nederlandse overheid samen - heeft opdracht voor aanleg van de sluis gegeven. Ruud Schrauwen ondersteunt de projectorganisatie met het schrijven van contractstukken voor de aanbesteding.

Partijen verbinden tot gezamenlijke besluiten

Terneuzen krijgt een nieuwe sluis. Met 427 meter lengte wordt dat zelfs één van de grootste sluizen van Europa. Straks hebben ook grote zeeschepen toegang tot de havens van Terneuzen en Gent. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie - hierin werken de Vlaamse en de Nederlandse overheid samen - heeft opdracht voor aanleg van de sluis gegeven. Ruud Schrauwen ondersteunt de projectorganisatie met het schrijven van contractstukken voor de aanbesteding.

Ruud: “Voordat ik de stukken kan schrijven, moeten de verschillende partijen het met elkaar eens zijn over allerlei details. Mijn taak is vooral om de partijen te verbinden tot een gezamenlijk besluit.”
Het is een complex project, zowel ruimtelijk, technisch als bestuurlijk. De Nieuwe Sluis wordt gebouwd tussen de bestaande sluizen, maar wordt aanzienlijk breder, dieper en langer. Ruud: “Het is niet alleen een technisch hoogstandje; we hebben in het projectteam ook te maken met cultuurverschillen tussen de Vlamingen en de Nederlanders. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsborging. Wil je overal iemand naast zetten om te controleren of een aannemer z’n werk wel goed doet? Of maak je de aannemers zelf verantwoordelijk voor kwaliteit? Hoe ga je daarmee om? Daar moet je met elkaar uit zien te komen voordat je het over contractmanagement hebt.

Ook de vergadercultuur verschilt. De Vlamingen bereiden zich altijd goed voor en hebben alle stukken gelezen en zich daarover een mening gevormd. De Nederlanders zijn veel minder gestructureerd.” Het is de kunst om in te zien dat die verschillen de samenwerking niet in de weg hoeven te staan, oordeelt Ruud: “Het is verrijkend als je openstaat voor die verschillen. Goh, zo doen de Vlamingen dat. Waarom doen wij dat altijd anders?”

De combinatie van techniek en contractmanagement en het werken in een complexe bestuurlijke omgeving, maakt dit project typisch voor Twynstra Gudde, vindt Ruud: “Ik ben civiel ingenieur. Ik hou van techniek en snap hoe een sluis werkt. Maar die hele internationale politiek-bestuurlijke context maakt het voor mij extra inspirerend. Het is belangrijk dat je verstand hebt van techniek, want dan kun je op het juiste niveau praten met ontwerpers, ingenieurs en aannemers, maar je moet ook gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen. In mijn dagelijkse werk ben ik veel aan het overleggen. Ik breng partijen bij elkaar en zorg dat zij concrete stappen zetten.”

Ruud Schrauwen is adviseur Contracteren en Aanbesteden

Ruud Schrauwen

Adviseur

Neem contact op