Samenwerkingsscan voor de energiesector | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerkingsscan voor de energiesector

Succesvol samenwerken in de energiesector? Wij helpen u via onze samenwerkingsscan. Wij gebruiken hierbij een bewezen onderzoeksmodel en komen samen met u tot een praktische diagnose.

Twynstra Gudde heeft uitgebreide ervaring met het opzetten en managen van samenwerkingsverbanden in de energiesector. Hoe een succesvolle samenwerking eruitziet, verschilt per geval.

Voorbeelden van vragen die wij uit de sector krijgen:

  • Hoe kunnen wij in korte tijd onze samenwerking in de biogasonderneming evalueren?
  • Hoe ervaren alle partners in het warmtebedrijf de samenwerking?
  • Onze alliantie haalt het afgesproken rendement niet. Hoe verhogen we dit?
  • Met enkele partijen maken wij de wijk energieneutraal. Hoe kunnen wij sneller resultaten boeken?
  • De innovatie-pilots leveren veel kennis op, maar hoe zorgen we voor business?

Wat doet de samenwerkingsscan voor uw organisatie?

Wij hanteren een werkwijze die business en draagvlak versnelt. Met onze samenwerkingsscan kunt u enerzijds een bestaande samenwerking analyseren. Het resultaat is dat u inzicht krijgt in de sterke en zwakke aspecten van de samenwerking en in wat u met uw partners kunt doen om het effectief te laten zijn en het project te versnellen. Anderzijds kunt u de scan gebruiken om bij de start van een samenwerkingsverband het juiste fundament te leggen en daadwerkelijk de resultaten te boeken die u met de samenwerking voor ogen heeft.

Wat maakt een samenwerking kansrijk?

Jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek hebben ons geleerd welke factoren bepalend zijn voor de vitaliteit van een samenwerkingsverband. De factoren gaan over het ‘waarom’ van de samenwerking, het ‘hoe’ en het ‘wat’: resultaten en toegevoegde waarde. Ze kunnen zichtbaar zijn, zoals de wijze van organiseren en bereikte resultaten, maar ook minder zichtbaar, zoals belangen en persoonlijke relaties. De tien belangrijkste succesfactoren zijn opgenomen in onderstaand model.

Hoe kunnen wij u helpen?

Bent u benieuwd naar de samenwerkingsscan en hoe wij u kunnen helpen bij het opzetten of evalueren van uw samenwerkingsverband in de energiesector? Neem dan contact op met Nico de Meester.

Markten & Sectoren

Energie

Nico de Meester

Adviseur

Neem contact op