Organisatieontwikkeling Professionaliteit handen en voeten geven

In een organisatie die zich ontwikkelt, heb je veerkrachtige, zelfsturende professionals nodig. Van hen wordt veel verwacht. Zij moeten ervoor zorgen dat de organisatie excelleert in een veranderende omgeving. Wij helpen je om professionalisering te bevorderen.

 

De druk op de professionals in je organisatie neemt toe.  Alles moet sneller, beter, scherper, meer en vaak ook anders. Van expert naar adviseur. Van zorgen voor naar zorgen dat. Meer regels en afspraken leiden niet tot de transformaties die we willen. Er wordt een zwaar beroep gedaan op de professionaliteit van individuele medewerkers. Waar zit de kracht van professionals? En hoe kun je die doelgericht vergroten en ten goede laten komen aan de ontwikkeling van je organisatie?

Professionaliteit is herkenbaar en onvervreemdbaar

Wij geloven dat professionaliteit ontstaat, waar specialisten zich inspannen om kennis en ervaring te ontwikkelen en waar zij klanten op een competente en integere wijze steeds beter van dienst zijn. Een professional draagt bij aan de ontwikkeling van zijn vak en beweegt zich in een gemeenschap van medeprofessionals. Wie een sterke professionele identiteit bezit, weet wat herkenbaar en onvervreemdbaar is en wat hem of haar kleur geeft.

Bijdragen aan de ontwikkeling van je organisatie

We hebben een methode opgezet om professionele identiteit in kaart te brengen. Daarmee maken we professionaliteit concreet en hanteerbaar. Wat gebeurt er in jouw organisatie? Welke transformaties spelen een rol? We laten jouw medewerkers ontdekken wat ieders professionele identiteit is en helpen vervolgens om die een plek te geven in de ontwikkeling van je organisatie. Het biedt je de handvatten om professionaliteit de ruimte te geven en ondersteunend te laten zijn aan de ontwikkeling van je organisatie als geheel.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.