Producten | Page 9 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Producten

Onze producten zijn in de praktijk getoetst, concreet toepasbaar en bieden altijd resultaat. Met door ons ontwikkelde quickscans, benchmarks, testen en ontwikkeltrajecten helpen wij u de gewenste inzichten en oplossingen te krijgen. Hieronder een selectie van onze meest gevraagde producten.

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Leervoorkeuren en denkgewoonten: inzicht in uw eigen leerprofiel

Hoe kom je tot goede keuzes in interventies op het gebied van leren en ontwikkelen? En hoe weet je dan dat die bijdragen aan de gewenste effecten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die aan het leren zijn, er zelf verantwoordelijkheid voor nemen? Hoe organiseer je het informele leren? Hoe kunnen we het impliciete leren doelgerichter maken, en het formele leren minder belerend?

Organisatieontwikkeling
06-03-2014

Inzicht door facilitaire regiescan

U staat aan de vooravond van een ingrijpende reorganisatie of investering. Maar veranderingen zijn aan de orde van de dag. U wilt daarom een facilitaire organisatie die flexibeler en professioneler kan inspelen op ontwikkelingen.

Huisvesting en vastgoed Het Nieuwe Werken Facility management

Roadmap: een handzame en doordachte projectplanning

Een goede planning is essentieel om projecten te managen. Veel projectteams gebruiken daarvoor een balkenplanning. Bij complexe projecten bieden die echter te weinig overzicht van de samenhang tussen verschillende deelprocessen. Een roadmap is daarvoor geschikter.

Mobiliteit en infrastructuur Rijksoverheid Provincies en regio's Projectmanagement

Businesscase Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is een manier van werken en samenwerken: effectiever, slimmer en prettiger. De Businesscase Het Nieuwe Werken biedt u inzicht in alle organisatorische en financiële aspecten die spelen wanneer u op Het Nieuwe Werken overgaat. U kunt hiermee sturen op resultaat.

Huisvesting en vastgoed Financieel management Facility management