Producten | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Producten

Onze producten zijn in de praktijk getoetst, concreet toepasbaar en bieden altijd resultaat. Met door ons ontwikkelde quickscans, benchmarks, testen en ontwikkeltrajecten helpen wij u de gewenste inzichten en oplossingen te krijgen. Hieronder een selectie van onze meest gevraagde producten.

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Risicogestuurd naar een projectspecifieke contractstrategie via het afwegingsmodel

Projecten worden grootschaliger en complexer, de doorlooptijd en terugverdientijd korter, wetgeving en milieueisen strikter en de omgeving mondiger. Een goed doordachte contracteringsstrategie, die leidt tot de beste verdeling van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is cruciaal voor het slagen van een project of investeringstraject.

Aanbesteden en contracteren

PPS Stoelendans

Als een van de instrumenten om obstakels bij PPS-constructies weg te nemen, hanteert Twynstra Gudde de door ons ontwikkelde PPStoelendans.

Rijksoverheid Gemeenten Provincies en regio's Energie Mobiliteit en infrastructuur Publiek-Private Samenwerking

Program Canvas©: de kern van uw programma

Het Program Canvas© is een veelgebruikt instrument waarmee u snel en in dialoog tot de kern van uw programma kunt komen. Wij helpen u graag hiermee de essenties van uw programma te doorgronden.

Programmamanagement

Kompas - Ervaar het werken in een zelfsturend team

Zorgorganisaties kiezen massaal voor zelfsturende teams. Om zelfsturende teams tot een succes te maken, is ruimte voor experimenteren en leren van ervaringen en ontdekkingen belangrijk. Alleen als het concept en de invulling van zelfsturing breed gedragen wordt in de organisatie, kan het succesvol zijn.

Eerstelijnszorg Cure Care Spelsimulaties
19-09-2014