Producten | Page 5 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Producten

Onze producten zijn in de praktijk getoetst, concreet toepasbaar en bieden altijd resultaat. Met door ons ontwikkelde quickscans, benchmarks, testen en ontwikkeltrajecten helpen wij u de gewenste inzichten en oplossingen te krijgen. Hieronder een selectie van onze meest gevraagde producten.

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

‘De klant aan tafel’

Door uw klant écht aan tafel uit te nodigen, krijgt u direct inzicht in wat zij vinden van uw producten, diensten én managementbeslissingen. Daarnaast zitten ook uw manager en medewerker aan tafel, zodat het duidelijk wordt wat het effect van hun gedrag is op de klantbeleving. ‘De klant aan tafel’ is een relatief kleine én zeer effectieve interventie om uzelf en uw medewerkers meer inzicht te geven in de behoeften van uw klant.

18-02-2015

ONAF het nieuwe SMART

Overheden hebben de afgelopen decennia geleerd efficiënter te werken, verwachtingen te managen en realistische doelen te stellen. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is hiervoor het SMART-principe ontwikkeld. Doelen moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. In toenemende mate is er ook behoefte in de maatschappij dat de overheid flexibel is, ruimte biedt, samenwerkt in netwerken. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk om daar invulling aan te geven. Hoe wordt er gestuurd of verantwoording afgelegd? Hoe maken we op een andere manier verbinding met de samenleving?

Gemeenten

KNOOPPUNT: Unieke spelsimulatie voor de dynamiek van oplossingsvrij specificeren

Een spelsimulatie laat mensen stage lopen in de toekomst. Medewerkers leren over de inhoud van het ‘nieuwe’ en wat dit voor hen betekent in gedrag en samenwerking. Op deze manier is een spelsimulatie een intensieve, snelle en krachtige manier van leren.

Aanbesteden en contracteren Spelsimulaties
18-02-2015