Producten | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Producten

Onze producten zijn in de praktijk getoetst, concreet toepasbaar en bieden altijd resultaat. Met door ons ontwikkelde quickscans, benchmarks, testen en ontwikkeltrajecten helpen wij u de gewenste inzichten en oplossingen te krijgen. Hieronder een selectie van onze meest gevraagde producten.

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

QuickScan Zelfsturing - Zelfsturende teams, bent u goed bezig?

In de gezondheidszorg en bij gemeenten kiezen steeds meer organisaties voor zelfsturing. Deze organisatievorm moet leiden tot meer regie bij de medewerker, grotere cliënt- of patiëntgerichtheid en lagere kosten. In sommige gevallen werkt dit inderdaad zo, terwijl andere organisaties vastlopen en teruggrijpen naar het oude en bekende. De oorzaken voor het vastlopen zijn doorgaans moeilijk aan te wijzen, waardoor het ook moeilijk is om deze te doorbreken. Om deze wel te kunnen achterhalen hebben wij de QuickScan Zelfsturing ontwikkeld.

Cure Care Gemeenten
15-06-2017

Ontwikkelen met generaties

Is uw organisatie in verandering? Bijvoorbeeld door samenwerken, leren, feedback, innovatie of nieuw leiderschap? Dan biedt het generatieperspectief onverwachte inzichten. We gebruiken de kracht van generaties als paradigma om met centrale thema’s en specifieke vraagstukken aan de slag te gaan.

30-05-2017

We Generate Leadership (on tour)

Om welk leiderschap vraagt deze tijd? Managers van morgen hebben andere visies dan de managers van nu. Wat staat elke generatie binnen een organisatie te doen om een betekenisvolle rol in te nemen?

30-05-2017

De generatiedialoog

Met de generatiedialoog brengt u het gesprek tussen de generaties in uw organisatie op gang. Medewerkers ontdekken de identiteit en wensen van alle generaties en leren daarop in te spelen. De generatiedialoog biedt u en uw werknemers hiervoor een prikkelende en vruchtbare start.

30-05-2017