Gebouwconcept | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gebouwconcept

Als een gebouw technisch of functioneel niet meer voldoet aan uw wensen, is er aanleiding om te onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Vaak is het aflopen van een huurcontract een trigger. Maar ook hogere eisen op het gebied van duurzaamheid. Vanaf 2023 moeten de meeste kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Wat doet u dan? U wilt een idee hebben voor een gebouw waar u de komende tien tot vijftien jaar met plezier kunt werken.

Onze aanpak

Om een gebouwconcept te ontwikkelen, beginnen we bij de visie en de doelstellingen van uw organisatie. Hoe werken de mensen in uw organisatie, waar hechten zij waarde aan, en welke ontwikkelingen doen zich voor? We kijken ook nadrukkelijk naar de context van uw organisatie. Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit en hoe trekt u de juiste talenten aan? We brengen in beeld met wie u samenwerkt en welke plannen zij koesteren. Misschien kunnen we belangen combineren. Welke maatschappelijke en economische trends kunnen van invloed zijn? We bespreken al deze stappen met de mensen in uw organisatie. In samenspraak komen we tot een programma in vierkante meters, werkplekken, functies, bijzondere faciliteiten, uitstraling en kwaliteitsambitie.

Uw resultaat

Het ontwikkelde gebouwconcept is een antwoord op uw vraag naar huisvesting die de ambities van uw organisatie nu en in de toekomst ondersteunt. Heel vaak laten we het concept schetsmatig visualiseren. We rekenen het ook door, zodat we met een technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar voorstel komen. U kunt hiermee een besluit nemen over de volgende stap in het proces.

Expertises

Huisvestingsadvies

Bas Drijfhout

Adviseur

Neem contact op