Een effectief werkplekconcept | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een effectief werkplekconcept

Past de werkomgeving nog bij uw manier van werken en samenwerken? Mensen komen naar kantoor om te overleggen, samen te werken en elkaar te inspireren. Maar in een verouderd cellenkantoor is daarvoor vaak te weinig ruimte. Er wordt gemopperd over de gedateerde inrichting of de gebrekkige klimaatbeheersing. Wat kunt u doen om de werkomgeving te verbeteren? Hoe pakt u dat aan?

Onze aanpak

Wij kijken nauwkeurig naar het functioneren van uw organisatie. Hoeveel mensen werken er? Welke prototypische taken en functies komen voor? Veel medewerkers zijn een groot deel van de dag extern. Andersom worden zelfstandigen of medewerkers van andere bedrijven tijdelijk ingevlogen. Met instrumenten als Workplace Analytics (WPA) en Customer Experience brengen we de relatie tussen uw organisatie en de huisvesting in beeld. Met smart building technologie kunnen we real time uw werkomgeving monitoren en analyseren. Met enquêtes, interviews en diverse creatieve werkvormen krijgen we inzicht in behoeftes en drijfveren van uw mensen. Naast de kwantitatieve, kijken we daarbij ook naar de kwalitatieve behoefte aan werkplekken. Aan de hand van werkprocessen inventariseren welke ruimten, vergadervoorzieningen en publieksfuncties nodig zijn. Wat is het ambitieniveau, bijvoorbeeld qua afwerking en uitstraling? Een werkplekconcept maken we inzichtelijk met behulp van vlekkenplannen, sfeerbeelden, moodboards en/of referentiebeelden.

Uw resultaat

De uitkomsten van dit onderzoek vertalen we naar een Programma van Eisen . Hierin is uw visie op huisvesting concreet gemaakt naar uitgangspunten voor de werkomgeving. Het werkplekconcept laat zien hoe werkplekken eruit kunnen komen te zien en hoe deze de functies en werkzaamheden maximaal ondersteunen. Het concept vormt ook een communicatiemiddel om met bestuur, management en medewerkers in uw organisatie over de toekomstige huisvesting van gedachten wisselen.

Expertises

Huisvestingsadvies

Bas Drijfhout

Adviseur

Neem contact op