Een ambitie- of visiedocument voor uw huisvesting | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een ambitie- of visiedocument voor uw huisvesting

U hebt een visie op de huisvesting van uw bedrijf of organisatie en u wilt huisvesting die voldoet aan de wensen en eisen van vandaag en morgen. Welke trends tekenen zich af? Wat betekent een koerswijziging van uw organisatie voor de huisvesting? U wilt een document dat realistisch is, maar ook concreet is en daadwerkelijk sturing geeft aan verandering. U wilt een eisenpakket waarmee de architect aan de slag kan. Hoe gedetailleerd moet u zijn? Hoe bewaakt u dat de architect uw wensen realiseert, terwijl u wel alle ruimte biedt aan creativiteit en expertise?

Onze aanpak

Wat zijn uw ambities? Welke trends ziet u? U weet als geen ander wat uw wensen en behoeften zijn. Het is uw ambitie of visie, opgesteld met en door uw medewerkers; wij helpen u die te expliciteren. Door dit proces in samenspraak met uw organisatie te doorlopen, is draagvlak gegarandeerd. We werken van grof naar fijn in een iteratief proces. Dat wil zeggen: de ontwikkeling van een nieuwe werkomgeving kan mede aanzet zijn om op andere manieren te kijken naar de organisatie. Daarom pakken we ieder project met een team aan. We doorlopen verschillende klantreizen waarbij we nieuwe inzichten die tijdens die reizen ontstaan, direct meenemen. We willen de architect inspireren; niet voor de voeten lopen. Daarom blijven we zo beknopt mogelijk: we beschrijven de eisen en ambities die we absoluut willen borgen. Dat doen we bij voorkeur in een zogenoemde design brief. In andere gevallen, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een aanbesteding, maken we een gedetailleerde vraagspecificatie.

Uw resultaat

Alle gegevens voegen we samen tot en document dat de weerslag vormt van wat u uw nieuwe werkomgeving oplevert. U kunt hierover in gesprek gaan met medewerkers. Uw bestuur of directie kunt u op grond van deze visie vragen een beslissing te nemen over een volgende stap. De design brief of het ambitiedocument vormt een nauwkeurige afspiegeling van uw visie op huisvesting. Het is tevens de handreiking waarmee een architect een ontwerp kan maken. We borgen hierin de eisen die absoluut moeten worden gerealiseerd en we bieden inspiratie om in de geest van uw visie tot het beste ontwerp te komen.

Expertises

Huisvestingsadvies

Sjoerd Memelink

Partner

Neem contact op