Businesscase, locatieonderzoek en haalbaarheidsstudie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Businesscase, locatieonderzoek en haalbaarheidsstudie

Loopt uw huurcontract af of staat u voor een (grote) investering in huisvesting? Dan is er misschien aanleiding om verder te kijken en een aantal alternatieven te vergelijken. Misschien kunt u door verbouwing en herinrichting uw huisvesting weer up-to-date maken, maar soms is verhuizen ook een optie. Stay of go? Welke voor- en nadelen heeft iedere variant?

Onze aanpak

Wij beginnen opnieuw bij uw visie op huisvesting en we schetsen uiteenlopende alternatieven. Soms is een volledig nieuw gebouw haalbaar. Daarin kunnen alle denkbare wensen en eisen worden gerealiseerd. Soms biedt een transformatieobject in de buurt daarvoor een unieke kans. Maar misschien is een fysiek gebouw helemaal niet nodig en werken uw mensen online in hun eigen omgeving. Wij definiëren haalbare varianten. In samenspraak met de mensen in uw organisatie onderzoeken we welke daarvan het beste aansluit bij doelstellingen, trends, wensen en organisatiecultuur. Ieder reëel alternatief spiegelen we aan uw visie op huisvesting. Voor zover verhuizing een optie is, doen we locatieonderzoek en brengen we in beeld welke bestaande of nieuwe gebouwen in aanmerking komen. Desgewenst maken we ook een financiële vergelijking zodat u inzicht krijgt in de total cost of ownership (TCO) over een langere termijn.

Uw resultaat

Wij trekken het breed, zodat u geen kansen over het hoofd ziet. Wij zeggen niet wat u moet doen, maar wij zetten alle beslisinformatie voor u op een rij. Ieder alternatief heeft plussen en minnen die u alleen kunt prioriteren. Op basis hiervan kunt u een verantwoorde keuze maken voor een koers voor de volgende stappen.

Expertises

Huisvestingsadvies

Bas Drijfhout

Adviseur

Neem contact op