Producten

Onze producten zijn in de praktijk getoetst, concreet toepasbaar en bieden altijd resultaat. Met door ons ontwikkelde quickscans, benchmarks, testen en ontwikkeltrajecten helpen wij u de gewenste inzichten en oplossingen te krijgen. Hieronder een selectie van onze meest gevraagde producten.

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Projectlab: met stilstaan meters maken

Projectteams staan voor steeds grotere uitdagingen. Projecten vinden plaats in een complexe omgeving, vragen om samenwerking tussen organisaties en steeds meer projectteams zijn multidisciplinair. Uitgangspunten kunnen onverwachts wijzigingen door politieke of technische ontwikkelingen en budgetten zijn vaak beperkt. Altijd een mooie uitdaging, maar soms ook best een zoektocht. Hoe zorg je dat iedereen dezelfde taal spreekt, dezelfde ambitie voor ogen houdt én gemotiveerd blijft? En hoe stuur je bij als het even wat minder goed gaat, ook al lijkt de projectplanning totaal geen moment van reflectie toe te laten?

Projectbeheersing Projectmanagement
21-06-2017

QuickScan Zelfsturing - Zelfsturende teams, bent u goed bezig?

In de gezondheidszorg en bij gemeenten kiezen steeds meer organisaties voor zelfsturing. Deze organisatievorm moet leiden tot meer regie bij de medewerker, grotere cliënt- of patiëntgerichtheid en lagere kosten. In sommige gevallen werkt dit inderdaad zo, terwijl andere organisaties vastlopen en teruggrijpen naar het oude en bekende. De oorzaken voor het vastlopen zijn doorgaans moeilijk aan te wijzen, waardoor het ook moeilijk is om deze te doorbreken. Om deze wel te kunnen achterhalen hebben wij de QuickScan Zelfsturing ontwikkeld.

Cure Care Gemeenten
15-06-2017

Project en Programma Review

Projecten en programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. Een tussentijdse reflectie op een project of programma met belanghebbenden is een ‘must’, maar gebeurt nog te weinig. Samen met Jo Bos & Co en Novaim hebben wij een reviewscan ontwikkeld waarmee u snel en doeltreffend in kaart brengt welke beelden betrokkenen hebben bij een project of programma én wat verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. De scan geeft u ook leerpunten voor een volgend project of programma.

Projectmanagement Programmamanagement
14-06-2017

Ontwikkelen met generaties

Is uw organisatie in verandering? Bijvoorbeeld door samenwerken, leren, feedback, innovatie of nieuw leiderschap? Dan biedt het generatieperspectief onverwachte inzichten. We gebruiken de kracht van generaties als paradigma om met centrale thema’s en specifieke vraagstukken aan de slag te gaan.

30-05-2017