Producten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Producten

Onze producten zijn in de praktijk getoetst, concreet toepasbaar en bieden altijd resultaat. Met door ons ontwikkelde quickscans, benchmarks, testen en ontwikkeltrajecten helpen wij u de gewenste inzichten en oplossingen te krijgen. Hieronder een selectie van onze meest gevraagde producten.

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Masterclass ‘Duale sturing van publieke netwerkorganisaties’ voor directie- en managementteams

Geeft u leiding in een publieke organisatie en verandert uw organisatie steeds meer in een netwerkorganisatie? Wilt u weten hoe u als directeur of manager het beste om kunt gaan met de spanning tussen loslaten en grip houden, die deze ontwikkeling met zich meebrengt? Volg dan met uw managementteam onze masterclass ‘Duale sturing van publieke netwerkorganisaties’. Duale sturing verbindt horizontale sturing (netwerk) aan verticale sturing (hiërarchie). Deze masterclass is een vervolg op ons boek ‘Tweebenig samen werken’ dat in februari door Vakmedianet is uitgegeven.

Kies voor een mensgerichte en inclusieve energietransitie!

Zoals het is blijft het niet. Voor 2050 zijn 7,8 miljoen huizen van het gas af, waaronder 4,3 miljoen van particulieren. Twynstra Gudde helpt u als gemeente om dat samen te doen met bewoners. Daarbij staat hun belevingswereld centraal.

11-06-2018

Living lab samenwerkende generaties

Organisaties presteren beter en prettiger als de vier aanwezige generaties elkaar leren verstaan en van elkaars kwaliteiten gebruik weten te maken. Benut u het potentieel van de verschillende generaties in uw organisatie al? Het Living lab samenwerkende generaties is een simulatie waarin de deelnemers op een prikkelende en interactieve manier kennismaken en bewust worden van de dynamiek die het samenwerken met verschillende generaties met zich meebrengt. Het ervaren staat centraal.

01-06-2018

Project en Programma Review

Projecten en programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. Een tussentijdse reflectie op een project of programma met belanghebbenden is een ‘must’, maar gebeurt nog te weinig. Samen met Good Work Company, Jo Bos & Co en Novaim hebben wij een reviewscan ontwikkeld waarmee u snel en doeltreffend in kaart brengt welke beelden betrokkenen hebben bij een project of programma én wat verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. De scan geeft u ook leerpunten voor een volgend project of programma.

Programmamanagement Projectmanagement