Projectlab: met stilstaan meters maken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Projectlab: met stilstaan meters maken

21-06-2017

Projectteams staan voor steeds grotere uitdagingen. Projecten vinden plaats in een complexe omgeving, vragen om samenwerking tussen organisaties en steeds meer projectteams zijn multidisciplinair. Uitgangspunten kunnen onverwachts wijzigingen door politieke of technische ontwikkelingen en budgetten zijn vaak beperkt. Altijd een mooie uitdaging, maar soms ook best een zoektocht. Hoe zorg je dat iedereen dezelfde taal spreekt, dezelfde ambitie voor ogen houdt én gemotiveerd blijft? En hoe stuur je bij als het even wat minder goed gaat, ook al lijkt de projectplanning totaal geen moment van reflectie toe te laten?

Essentie van Projectlab is dat het geen eenmalige interventie is, maar een zorgvuldig samengesteld traject is voor projectteams. Twynstra Gudde organiseert, langs de mijlpalen van uw project(fasen), 2 tot 4 bijeenkomsten voor het projectteam. Deze bijeenkomsten zijn op maat gemaakt op basis van de fase waarin het project zich bevindt, de samenstelling van het team en de inhoudelijke doelstellingen, maar hebben altijd hetzelfde doel voor ogen: als team de benodigde meters te maken en doelen tijdig en met kwaliteit te halen. Tijdens een bijeenkomst wordt zowel teruggekeken als vooruitgekeken, zodat het leervermogen van het team wordt vergroot en iedereen na elke bijeenkomst met concrete afspraken de deur uitloopt. Twynstra Gudde beschikt over verschillende interventies om hiertoe op maat in te zetten.

Mogelijke Interventies

 • De hittedetector: eEen visueel instrument waar de harde en de zachte kant van een project bij elkaar komen. Dit instrument is een vast onderdeel van elke bijeenkomst: aan de hand hiervan wordt terug- en vooruitgekeken hoe iedereen in het project staat. Waar verwacht een individu drukte? Hoe verhoudt zich dit tot de anderen? Welke patronen, successen en kansen zijn hierin te benoemen?
 • Roadmap: een visuele methode waarmee een projectteam gezamenlijk de aanpak bepaalt.
 • Management drives: een instrument dat de drijfveren van ieder teamlid in kaart brengt. Wat geeft energie en wat kost energie? Het kan zowel inzicht geven in de individuele drijfveren, maar ook die van het team als geheel. Een krachtig instrument om elkaar beter te begrijpen en daardoor effectiever samen te gaan werken.
 • Projectbezoek: het werk gaat leven door het te bekijken. Iedereen kan zijn vakgebied toelichten en de teamleden raken in gesprek over wat er te zien is.
 • Serious game: met een game leer je door te doen. Niet eindeloos praten, maar ervaren. De patronen tijdens de serious game kunnen representatief zijn voor de werkomgeving.
 • IJsbergmethode: een instrument om bespreekbaar te maken wat er boven én onder water speelt in een team. Door te kijken naar de onderstroom kunnen zaken echt veranderd of bijgestuurd worden.
 • Samenwerkingsscan: een instrument waarmee u op efficiënte wijze inzicht krijgt in de sterktes en zwaktes van de samenwerking binnen uw projectteam.

Meerwaarde projectlab

Uiteindelijk maken de mensen het project, dat is waar Projectlab voor staat. Hoe sterker het teamverband en hoe meer individuen in hun kracht worden gezet, hoe groter de slagingskans van het project. Daartoe biedt Projectlab u:

 • Een instrument om tussentijds bij te kunnen sturen
 • Een instrument dat een taal geeft aan de samenwerking 
 • Vaste reflectiemomenten voor u en uw projectteam
 • Het lerend vermogen van het projectteam wordt benut én vergroot

Wat brengen wij

• Vaste, ervaren begeleiders gedurende het hele traject
• Ruime ervaring met de link tussen samenwerkingsvraagstukken, projectmatig werken en de inhoud
• Beschikbaarheid van diverse werkvormen, waarmee we elk traject op maat kunnen maken.

Download in pdf formaat

Bent u geïnteresseerd in het Projectlab? Wij willen graag vrijblijvend, persoonlijk het Projectlab komen toelichten en onze ervaringen erover vertellen. Bel of mail dan met Rutger Visser, rjv@tg.nl, 033 - 467 76 11.

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Dan nemen wij contact met u op.

Ja, ik ben geïnteresseerd