Portretten van programmamanagers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Portretten van programmamanagers

Programmamanagers werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten. Het ontbreekt ze vaak aan formele zeggenschap. Dat vraagt om bijzondere competenties en handigheid in het omgaan met veel verschillende stakeholders. ieder programma is anders en iedere programmamanager pakt zijn of haar opdrachten weer anders aan. Toch zijn er lessen te leren en ervaringen uit te wisselen uit hun praktijk.

Hieronder staan de interviews met programmamanagers die zijn gemaakt in het kader van PGM Open 2017. 

Deze verhalen werden eerder gepubliceerd als opmaat naar PGM Open 2017; hét event over programmamanagement in Nederland. Dit materiaal wordt op dit moment verwerkt in een boek over het leiderschap van de programmamanager. Dit boek wordt geschreven door Helmuth Stoop (Twynstra Gudde), Björn Prevaas (Good Work Company) en Jo Bos (Jo Bos & Co.) en verschijnt dit najaar  

Marjon Bachra

Marjon Bachra
Stichting jongeren op gezond gewicht
 

Peter Coesmans

Peter Coesmans
ASML: Agile ontwerp en productie

 Fokke Aukema

Fokke Aukema
Han: Verbetering volwassenenonderwijs

Dirk-Jan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn
RWS: Truck platooning challenge

 Mariken van de Lubben Mariken van der Lubben
RIVM: Antimicrobiële resistentie
Frederik Jansen Frederik Jansen
Politie: Twente Safety&Securit
Caspar Hermans Caspar Hermans
Taskforce ondermijnende criminaliteit
Marieke Stam Marieke Stam
Gemeente Den Haag: Creëren werkgelegenheid
 Fons Meijer Fons Meijer
Gemeente Tilburg: Spoorzone
Elizabeth Minneman Elisabeth Minneman
Gemeente Den Haag: Internationale stad
 Han Nichting Han Nichting
Ministerie I&M: fusie ministeries
Hans van Leeuwen Hans van Leeuwen
Aegon
 Jeroen Fukken Jeroen Fukken
NS & ProRail: Beter en Meer
Niels van Loon Niels van Loon
Vitens: continuïteit drinkwatervoorziening
Roeland Hillen Roeland Hillen
RWS: Hoogwaterbeschermingsprogramma
Bertwin van Rooijen Bertwin van Rooijen
Gemeente Breda: Herinrichten Spoorzon
Marijke Andeweg
Amsterdamse aanpak gezond gewicht
   

 

Video

Bekijk hier de video-portretten met een persoonlijke en professionele kijk van programmamanagers op hun leiderschap.

Marieke Stam

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als vierde in een reeks Marieke Stam, programmamadirecteur werkgelegenheid bij de Gemeente Den Haag. We vroegen haar naar lessen uit eerdere programma’s. Belangrijk: vanuit eigen verantwoordelijkheid aansluiten bij de lijnorganisatie om de gewenste vernieuwing en versnelling voor elkaar te krijgen.

Marjon Bachra: Jongeren op Gezond Gewicht

Marjon Bachra, programmamanager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In mei 2012 begon ze als hoofd van het bureau Convenant Gezond Gewicht. Inmiddels staat ze aan het hoofd van de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Over voor de troepen uitlopen, buiten de lijntjes kleuren en omgaan met opdrachtgevers waar je het ook niet altijd mee eens bent, luisteren naar je gevoel en soms ook gewoon lol maken.

Frederik Jansen over het leiderschap van de programma manager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als derde in een reeks Fredrik Jansen, nu programmamanager Kwaliteit Dienstverlening bij de Nationale Politie. We vroegen hem naar lessen uit eerdere programma’s.

Caspar Hermans over het leiderschap van de programma manager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Een aantal van hen vertelt erover op video. Als tweede in een reeks Caspar Hermans, sinds 2013  programmadirecteur Taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant-Zeeland. Over een onderzoekende houding; over verwerven van gezag en over identificeren van de krachtige onderstroom die werkelijk tot actie bereid is.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op