Planningsinstrument adaptief programmeren: dynamische agenda opstellen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Planningsinstrument adaptief programmeren: dynamische agenda opstellen

Adaptief programmeren is een planningsinstrument dat programmamanagers helpt om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen, maar zonder de langetermijnambities van het programma uit het oog te verliezen. Wij helpen u een dynamische agenda op te stellen die u helpt plannen.

Wij zien een nieuwe realiteit: de ambities en doelstellingen blijven overeind, maar partijen zijn, dankzij de economische situatie, steeds minder in staat tot het in één keer afspraken maken over grootschalige investeringen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Wat kan helpen is het planningsinstrument adaptief programmeren. Dat helpt programmamanagers flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen, zonder de langetermijnambities van het programma uit het oog te verliezen. Het instrument is bij uitstek geschikt voor programma’s die gerealiseerd worden in een onzekere omgeving en waarin belangen van verschillende partijen een rol spelen.

Hoe ondersteunen wij u?

Staat u klaar om te investeren in infrastructuur in de openbare ruimte zoals wegen, openbaar vervoer, water, energie te plannen en prioriteren? Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een dynamische investeringsagenda. Wij kijken naar welke strategische doelen u stuurt u op de lange termijn (20-30 jaar), wat de programma’s zijn voor middellange termijn (10-20 jaar) en wat de kansrijke projecten zijn voor de korte termijn (0-10 jaar). Zo bent u in staat om op korte termijn in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. Wij richten ons met het instrument adaptief programmeren op het ondersteunen van programmamanagers, projectleiders, subsidieverstrekkers, beleidsmedewerkers en bestuurders.

Wat krijgt u?

U krijgt een dynamische investeringsagenda, een overzichtelijk schema dat inzicht geeft in planning, kasritme, resultaten en afhankelijkheden tussen de programmaonderdelen. Er ontstaat ruimte voor een open en transparant proces om te herprioriteren en het rendement van investeringen te vergroten.

Waarom bij ons?

Onze adviseurs zijn als geen ander in staat om een abstract begrip als adaptief programmeren om te zetten in duidelijke schema’s, concrete voorstellen en een hoger rendement. Dat komt omdat wij verstand hebben van programmamanagement en samenwerkingsprocessen, maar ook van de inhoud van het programma waarmee wij aan de slag gaan.

Wat kost het?

Voor € 7.000,-- (exclusief btw) passen wij adaptief programmeren toe op een bestaand programma. U krijgt in 1 of 2 werksessies en een documentenanalyse door ons:

  • diepgaande kennis van wat er speelt
  • voorstel voor een adaptieve agenda van investeringen
  • werksessie met betrokken partijen om te komen tot een herprioritering en een verhoging van het rendement van de investeringen

Het adaptieve programma wordt weergegeven in een overzichtelijk schema, waarmee u zelf verder kan werken.

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Ja, ik ben geïnteresseerd