Twynstra Gudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van twee terreinen van voormalige energiecentrales | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Twynstra Gudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van twee terreinen van voormalige energiecentrales

04 oktober 2018

Adviesbureau Twynstra Gudde adviseert ENGIE bij de herontwikkeling van de terreinen van Centrale Gelderland in Nijmegen en Centrale Harculo in Zwolle. Deze twee voormalige energiecentrales worden gesloopt en als gevolg daarvan krijgen de terreinen een nieuwe bestemming. Het proces van visievorming en herontwikkeling is inmiddels opgestart. ENGIE heeft Twynstra Gudde en haar partner Kuiper Compagnons geselecteerd om dit proces te begeleiden. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van beide gebieden.

Centrale Gelderland is gesitueerd op een zichtlocatie aan de zuidoever van de Waal en aan de monding van het Maas-Waal kanaal. Het terrein is circa 32 hectare groot en maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Op het terrein zelf is de sloop van de diverse onderdelen van de oude centrale in volle gang. Volgens planning is de sloop eind 2019 tot op het maaiveld gereed. Met ondersteuning van Twynstra Gudde en Kuiper Compagnons en in samenwerking met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland is ENGIE het proces gestart een gebiedsvisie op te stellen. Hierin worden, in het verlengde van het plan ‘De Groene Delta’ uit 2014, de uitgangspunten en ambities voor herontwikkeling van het hele gebied beschreven. ENGIE streeft naar de ontwikkeling van een gebied in aansluiting op bestaande en in ontwikkeling zijnde omliggende functies en met betrokkenheid van de omgeving. Bovendien moet het gebied bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaves over energie, klimaat en werkgelegenheid. De insteek is om nieuwe duurzame vormen van energieopwekking op een slimme manier te combineren met bijvoorbeeld nieuwe (watergebonden) bedrijvigheid.

Centrale Harculo is gesitueerd aan de oostoever van de IJssel, bij het buurtschap Harculo, onderdeel van de wijk ‘Soestweteringlanden’ in Zwolle. Het terrein is circa 70 hectare groot. Hier is de sloop van de oude centrale vergevorderd en is het overleg met gemeente Zwolle over de herontwikkeling opgestart. Twynstra Gudde en KuiperCompagnons ondersteunen ENGIE bij de herontwikkeling van Centrale Gelderland en Centrale Harculo.

Twynstra Gudde is al meer dan 50 jaar een toonaangevend organisatieadviesbureau. Onze adviseurs werken aan complexe opgaven; van strategie tot en met realisatie, op een fundament van project- en programmamanagement, samenwerkingskunde, veranderkunde en organisatiekunde. Het is onze ambitie bij te dragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd en aan het versnellen van de transities.  De Adviesgroep Ruimte, Wonen en Economie van Twynstra Gudde is gespecialiseerd in management en advies van complexe gebiedsontwikkelingen.

Noot voor de redactie:
Neemt u voor meer informatie contact op met Gregor Heemskerk, adviseur bij Twynstra Gudde, via telefoonnummer 06 51 38 35 16 of via ghm@tg.nl.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Gregor Heemskerk

Adviseur

Neem contact op