De crisis zet door en de facilitaire markt blijft krimpen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De crisis zet door en de facilitaire markt blijft krimpen

15 november 2012

De trend van een krimpende facilitaire markt zet door al is deze niet zo verstrekkend als 2 jaar geleden. De crisis op de financiële markten is 5 jaar onderweg, toch blijken er nog steeds mogelijkheden te zijn om op facilitaire kosten te besparen. De facilitaire marktomvang heeft een omvang van 33 miljard euro ten opzichte van 33,4 miljard euro in 2009, een krimp van 0,4 miljard euro oftewel 1,3%. Deze afname is niet verwonderlijk, gezien de leegstand en de daaruit voortvloeiende conclusies dat er bijvoorbeeld simpelweg minder vierkante meters schoongemaakt en beveiligd dienen te worden. Dit alles blijkt uit onderzoek naar de facilitaire markt van Twynstra Gudde in samenwerking met de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

De resultaten uit het marktonderzoek bevestigen dat er, naar aanleiding van de voortdurende crisis en de grootschalige veranderingen in onze maatschappij, een nieuwe kijk op facility management is ontstaan. Een nieuwe kijk op facility management die nieuwe manieren van werken en nieuwe manieren van organiseren tot gevolg heeft gehad. Deze nieuwe kijk wordt gekenmerkt door een duurzaam bewustzijn van de toegevoegde waarde van facility management. Volgens Twynstra Gudde en FMN is het nu de tijd voor organisaties om daar strategisch op in te spelen.

Twynstra Gudde en FMN onderzoeken de Nederlandse facilitaire markt Voor de zesde keer heeft Twynstra Gudde samen met beroepsvereniging FMN een grootschalig marktonderzoek verricht naar de omvang van de facilitaire markt in Nederland. Voor de derde keer worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd in de uitgave ‘Het Facility Management Marktonderzoek 2012’. Deze uitgave geeft een overzicht met cijfers, trends en ontwikkelingen. Onderstaand de hoofdpunten uit het onderzoek:

De 5 belangrijkste trends en ontwikkelingen:

  1. Kosten reduceren door innovatie
  2. Het Nieuwe Werken van hype naar realiteit
  3. Diensten verlenen vanuit een overkoepelende formule
  4. Regie is de nieuwe standaard
  5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verliest terrein maar komt zeker terug

Op donderdag 15 november 2012 werd het Facility Management Marktonderzoek 2012 officieel gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van FMN, die gehouden wordt bij Rabobank Nederland in Utrecht.

 

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op