Corporaties moeten sturen op maatschappelijk- ipv financieel rendement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Corporaties moeten sturen op maatschappelijk- ipv financieel rendement

28 juni 2016

Het symposium 'Sturen op maatschappelijk rendement' dat op 24 juni 2016 gehouden is in Amersfoort heeft veel losgemaakt.

Voor veel corporaties is het maatschappelijk rendement een onmisbare factor bij het nemen van grote investeringsbeslissingen. Een van de corporatiemanagers stelde 'dat corporaties moeten sturen op maatschappelijk rendement, in plaats van financieel rendement zoals nu vaak het geval is'. Het financieel rendement is natuurlijk belangrijk voor het voortbestaan van de corporatie, maar uiteindelijk gaat het om de huurder en de samenleving. Het zoeken naar een evenwicht is van cruciaal belang.

Uit een enquête onder deelnemers voorafgaand aan het symposium bleek dat het bepalen van de juiste KPI's en het daadwerkelijk berekenen van het maatschappelijk rendement als grootste uitdaging worden gezien. Daarnaast werden het bepalen en verbeteren van maatschappelijke bijdragen van complexen en de legitimatie van beleidskeuzes in relatie tot financieel rendement als uitdagingen aangemerkt.

Op het symposium, dat werd georganiseerd door organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, werd door een divers gezelschap van ruim 70 deelnemers uit de corporatiesector stilgestaan bij het sturen op maatschappelijk rendement. Bevlogen sprekers van woningcorporaties Eigen Haard, Rijswijk Wonen en Woonstad deelden hun praktijk op het sturen op maatschappelijk rendement.

Corporaties blijken nog zeer verschillend om te gaan met sturen op maatschappelijk rendement. Sommige corporaties moeten er nog mee beginnen, anderen doen het kwalitatief. Weer andere corporaties drukken die maatschappelijke effecten in euro's uit met behulp van rekenmodellen of door gebruik te naken van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). In geval van die doorrekeningen mag de koppeling met de beleidsdoelstellingen en het verhaal achter de cijfers niet worden vergeten, zo is de boodschap.

Het meewegen van maatschappelijk rendement bij investeringsbeslissingen maakt dat het resultaat van de besluitvorming makkelijker is uit te leggen aan stakeholders zoals huurders, gemeenten en medewerkers. Zo heeft een corporatie door middel van een MKBA aangetoond dat investeringen in de leefbaarheid van wijken zichzelf terugverdienen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de discussie over nut en noodzaak van dergelijke investeringen niet langer wordt gevoerd.

Tijdens het symposium werden, verschillende praktische tools gepresenteerd die door de sprekers bij hun eigen corporaties met succes worden ingezet. Een voorbeeld is wijktypologie waarmee de maatschappelijke inzet van corporaties gedifferentieerd wordt naar wijktype en zo per wijk maatwerk geleverd kan worden. Daarmee heeft het symposium haar nut bewezen: de sprekers deelden hun best practices en hebben daarmee de andere aanwezige corporaties geïnspireerd tot het verder optimaliseren van de sturing op maatschappelijk rendement.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Edgar Wever

Adviseur

Neem contact op