Biomassa in duurzame mobiliteit

Download overzichtsplaten

Biomassa in duurzame mobiliteit


Deze overzichtsplaten laten door middel van stroomschema’s zien wat de route is van biogrondstoffen tot biobrandstoffen. Ze geven aan hoeveel biobrandstoffen er benodigd zijn per transportsector, uitgesplitst naar type biogrondstof en andere energiedragers als waterstof, elektriciteit of synthetische brandstoffen.

Aanvragen overzichtsplaten