Overheid | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Overheid

Met minder mensen en budget meer doen. Voor die opgave staat u. Wij helpen u de juiste keuzes te maken en concreet resultaat neer te zetten. Bij rijksoverheid en lokale overheden, en binnen de sectoren onderwijs en veiligheid. Samen gaan we op weg naar een vitale overheid. 

Gemeenten

U staat voor een immense taak als gemeentelijke organisatie. U krijgt meer taken die u moet vervullen met minder mensen en minder budget. Wij weten hoe u dat goed kunt aanpakken. Zoals door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan. We werken samen aan een vitale gemeente die klaar is voor de toekomst.

Lees verder

Onderwijs

Uw onderwijsinstelling wil uw kerntaak, het faciliteren van leren, efficiënter en beter organiseren. Wij weten dat de nieuwste ICT-mogelijkheden, slimme inzichten in onderwijslogistiek en krachtige samenwerkingsverbanden volop kansen bieden aan uw organisatie. Samen gaan we die nieuwe kansen concreet benutten.

Lees verder

Rijksoverheid

De rijksoverheid wordt steeds compacter. U heeft te maken met bezuinigingen en transities. Dat vraagt veel van uw medewerkers en uw organisatie. Wij helpen u uw doelen concreet werkend te krijgen, in een goed samenspel tussen uw managers, medewerkers en omgeving. Het resultaat is dat u weer toekomstperspectief creëert.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor onze maatschappij. In een veilige samenleving gaan mensen op een ontspannen manier met elkaar om, zonder dat er sprake is van dreiging of angst. Het organiseren van die veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Wij helpen u die taak concreet te realiseren.

Lees verder

Cases

Ambitieonderzoek versterking gemeenten in de Liemers

Onze adviseurs gaven leiding aan het project dat samenwerking tussen de Liemers gemeenten moet versterken. Hiervoor voerden we een ambitieonderzoek uit en gaven we vorm aan een efficiënte samenwerkingsformule voor de toekomst.

Lees de case

Wizard

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt