Onze werkwijze | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onze werkwijze

Complexe vraagstukken waar opdrachtgevers ons voor stellen, brengen wij tot de essentie terug. Daarmee ontstaat ruimte voor inzicht. Om daarna tot oplossingen te komen, brengen we vanuit verschillende relevante vakgebieden de juiste expertise in. Doel is om daarmee een voor de opdrachtgever duurzaam werkend resultaat te creëren.

Vaak vergt een duurzame oplossing samenwerking of systeemverandering. Vrijwel altijd is afstemming tussen meerdere private en publieke stakeholders nodig. Steeds vaker hebben we te maken met meerdere opdrachtgevers op één project. Het is onze taak om een omgeving te creëren waarin iedereen een blijvend voordeel kan behalen. Vaak ligt de sleutel in het tot stand brengen van de juiste verbindingen tussen disciplines, belangen en stakeholders. 

Resultaatgericht werken

We werken resultaatgericht. Voor de adviseurs van Twynstra Gudde is een opdracht pas klaar als we zien dat het werkt. Van te voren geven we daarover in offertes duidelijkheid. We verbinden ons dus aan het eindresultaat. Voorbeelden zijn: een fusietraject dat naar tevredenheid is afgerond, een nieuwe strategie die met succes is geïmplementeerd of een ontwikkelingsvisie die is geaccordeerd door de bevoegde instanties.

Flexibel en ondernemend

Twynstra Gudde levert diensten in aanvulling op wat de opdrachtgever kan en wenst. Soms helpen wij opdrachtgevers om hun medewerkers te trainen in de gevraagde expertise. Co-creatie met de opdrachtgever komt in ons werk steeds vaker voor. Hiertoe is onze organisatie opgebouwd rond compacte en ondernemingsgezinde adviesgroepen. Deze staan in direct contact met de klant en zijn volledig verantwoordelijk voor ‘hun’ marktsegment. Tegelijk kunnen de groepen een beroep doen op de back-up van een organisatie met een brede portfolio. In de cultuur en de structuur van Twynstra Gudde is synergie binnen de organisatie gewaarborgd. Samen leveren we het maximale van ons bureau aan de opdrachtgever.

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op