Onze organisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onze organisatie

Twynstra Gudde is een onafhankelijk adviesbureau met Nederlandse wortels en met internationale ambities via Cordence Worldwide. Het bureau is eigendom van partners en medewerkers.

Alle medewerkers vormen met hun specialismen, netwerken, betrokkenheid en enthousiasme het hart van onze organisatie. We hebben een open en creatieve werksfeer die inspirerend werkt en het beste uit de mensen naar boven haalt.

 

Partners

Twynstra Gudde kent een partnerstructuur. De partners zijn de eigenaren van de onderneming. De partnerstructuur kenmerkt zich door collegialiteit, vakmanschap, kwaliteit, vitaliteit en ondernemerschap. De directie van Twynstra Gudde kan nieuwe partners benoemen na advies hierover van de partnerraad. Uitgangspunt is, dat partners een duidelijke, herkenbare en stevige signatuur hebben op hun vakgebied en betekenis hebben voor Twynstra Gudde als geheel.

Momenteel heeft Twynstra Gudde 42 partners.

De Council

De Council van Twynstra Gudde bestaat uit de managers van de adviesgroepen en de directie. De Council staat voor het collectief en is als team verantwoordelijk voor een gezond bureau waar talent graag wil werken. In de Council vindt het brede strategische overleg plaats en wordt besloten over de strategie van de onderneming. Hier wordt de synergie van de organisatie bewaakt en worden beslissingen genomen over het portfolio van de organisatie. De directie zit de Council voor. De leden van de Council zijn tevens partner van Twynstra Gudde.

Momenteel telt de Council 10 leden.

Samenwerking

We werken samen met andere adviesorganisaties, nationaal en internationaal Cordence Worldwide. We gaan allianties aan met partijen die expertise in huis hebben of diensten kunnen leveren, die wij niet of in mindere mate hebben. Ook internationaal opererende opdrachtgevers kunnen we langs die weg effectief ondersteunen.

Raad van Organisatieadviesbureaus

Via de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) hebben we intensief contact met alle vooraanstaande bureaus in Nederland. De participatie houdt ook een keurmerk in en een garantie dat wij de normen van ons vak hoog houden.

Cordence Worldwide

Twynstra Gudde is lid van Cordence Worldwide. Dit is een groep van onafhankelijke adviesbureaus uit de hele wereld met eenzelfde visie op het adviesvak. Met dit partnerschap hebben wij toegang tot ruim 2.700 adviseurs met ervaring in verschillende culturen, wetgevingen en talen. Hiermee kunnen we internationaal opererende opdrachtgevers effectief ondersteunen bij organisatie en verandervraagstukken en bij project- en programmamanagement.

Dochterondernemingen

Twynstra Gudde heeft een aantal dochterondernemingen.

Adviestalent
The Bridge business innovators
Twynstra Gudde Interim management

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op