Onze kunstcollectie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onze kunstcollectie

Onze kunstcollectie is bijzonder. In het verleden volgden we kunstenaars en kochten we hun werk aan. Nu maken we van onze collectie een beweging. We verkopen werken die niet langer bij ons passen om de aanschaf van nieuw werk mogelijk te maken. We maken tentoonstellingen in de hal van ons bureau met kunst uit onze eigen collectie, maar ook in co-creatie met collega’s en ons netwerk. We gaan graag het experiment aan en leggen hierin steeds de relatie met ons werk. Met kunst leren we anders kijken.

Kijken is in ons vak erg belangrijk: we willen zien wat je in eerste instantie niet ziet. Onze blik wordt gemakkelijk geleid langs het mooie van organisaties en we laten ons soms verleiden om organisaties ‘mooier te maken’. Moeilijker is het om lastige vragen onder ogen te komen. Om het niet maakbare te (h)erkennen. Om ruimte te bieden aan de schaduwzijden van ons op beheersing gerichte denken en doen. Veranderen, één van onze kerncompetenties, gaat nooit vanzelf en gebeurt ook nooit vanuit hetzelfde. Daarvoor is ‘het andere’ nodig. Het vreemde dat ook bedreigend kan zijn.

"Onze kunst appelleert aan een verbeeldingskracht die het ons mogelijk maakt over grenzen heen te kunnen kijken"

Het kijken naar kunst biedt daarvoor een echte vrije ruimte. Praten over kunst, met elkaar en met onze klanten, over zowel het schone als het duistere, appelleert aan het vermogen van mensen om elkaar te verleiden om anders te kijken en een gezamenlijk zintuig te ontwikkelen.

Onze kunst is mooi, of niet. Goed, of niet. Aangrijpend, geruststellend. Of anderszins. Wij gebruiken onze kunst als materiaal om met elkaar, met klanten en met anderen te spreken over wat ons ter harte gaat, wat we waardevol vinden, wat we willen, waar we bang voor zijn. Dat gesprek kan ons helpen de moed te vinden ongewoon te zijn en verschil te maken.

Wilt u graag een keer komen kijken naar onze collectie in Amersfoort of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op met de kunstcommissie van Twynstra Gudde via Anneke Mensink (ame@tg.nl).

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op