Kwaliteitsgarantie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kwaliteitsgarantie

Een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken, zien wij als een deel van onze professionaliteit. We hebben dat in onze werkwijze verankerd via lidmaatschappen van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) en de Raad voor Interim Management (RIM).

Raad van Organisatieadviesbureaus

De ROA vertegenwoordigt de belangrijkste organisatieadviesbureaus in Nederland. Deze worden gedreven door adviezen die er toe doen en investeren veel in vakontwikkeling en professionalisering. Met het lidmaatschap van de ROA verbinden deze bureaus zich aan een gedragscode met daarin afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening. Via een onafhankelijk tuchtrechtsysteem zijn de aangesloten bureaus daarop aanspreekbaar.

Raad voor Interim Management

De Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor interim-managementbureaus. De RIM stelt zich ten doel de kwaliteit van interim-management te bevorderen en streeft naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. De aangesloten bureaus onderschrijven de gedragscode met Reglement van Rechtspraak (kortweg IM-code). Deze gedragscode garandeert een minimaal niveau voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden.

ISO-certificering

Tevreden opdrachtgevers zijn voor ons de belangrijkste graadmeter van kwaliteit. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem helpt daarbij. Dat Twynstra Gudde haar processen goed op orde heeft en daardoor kwaliteit kan bieden aan opdrachtgevers, bewijst sinds 1996 onze ISO-hercertificering. Wij zijn daarom blij dat we sinds 9 juli 2018 opnieuw zijn gecertificeerd. Twynstra Gudde voldoet aan de norm ISO 9001:2005. Ons nieuwe certificaat is geldig tot 12 juli 2021.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons vak en onze dagelijkse werkelijkheid. Dat uit zich in de manier waarop wij omgaan met onze kennis, onze mensen en onze productiemiddelen.

Certified Management Consultant

Twynstra Gudde heeft sinds mei 2018 het keurmerk van Certified Management Consultant Firm (CMC-Firm). Deze internationale status biedt u de zekerheid dat u met het inhuren van Twynstra Gudde organisatieadviseurs in huis haalt die werken volgens de hoogste standaarden.

Organisatieadviesbureaus moeten aan strenge voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor dit keurmerk. Bureaus moeten aantoonbaar hoge eisen stellen aan hun projectresultaten en hun interne continuïteit en stabiliteit laten zien. Ook respect van andere bureaus en een gedragscode, met procedures die de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming benadrukken, zijn belangrijke criteria voor het krijgen van een CMC Firm certificering.

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op