Kennis en kunde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kennis en kunde

Twynstra Gudde biedt plaats aan professionals met uiteenlopende expertise die ieder vanuit hun eigen vakgebied en perspectief, gezamenlijk opereren. Bij Twynstra Gudde zijn specialisten betrokken op de terreinen van: zorg, ruimtelijke investeringen, water, bouw, vastgoed en facility management.

Zij combineren hun vakgebied en marktkennis, met kennis en ervaring op het gebied van samenwerkingsvraagstukken, project- en programmamanagement, veranderen en organiseren, strategisch omgevingsmanagement, strategievorming en financiën en uitvoering. 

Twynstra Gudde behoort tot de beste werkgevers van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van SatisAction in samenwerking met NRC Carrière. In het onderzoek is gekeken naar werknemerstevredenheid en arbeidsvoorwaarden.

Onze adviseurs

Bij Twynstra Gudde werken ongeveer 250 adviseurs. Zij zijn inhoudelijk sterk en in staat om op zoek te gaan naar de essentie van een vraagstuk. De adviseurs zijn communicatief ingesteld en sterk klantgericht. Als raadgever bieden ze de helpende hand, met een goed gevoel voor timing en sociale en politieke verhoudingen. De personalia van al onze medewerkers vindt u hier.

Kennisniveau

Het merendeel van onze adviseurs heeft een afgeronde academische opleiding op één van de relevante vakgebieden. Verschillende adviseurs zijn in hun vakgebied gepromoveerd. Vijf van hen hebben een graad als lector of hoogleraar. 

Kennisontwikkeling

De medewerkers van Twynstra Gudde hebben de drive om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Reflecteren op eigen gedrag is een basishouding van onze mensen. Uiteindelijk leidt dat tot groei. Interne scholing is mogelijk via de Twynstra Gudde Corporate University en het Twynstra Gudde-leiderschapsprogramma. 

Kennisbank

Veel van onze kennis en ervaring is toegankelijk via de Kennisbank van Twynstra Gudde. Om de Kennisbank gemakkelijk te raadplegen kunt u hier een gratis app downloaden.

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op