Gedragscode | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gedragscode

Een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken, zien wij als een deel van onze professionaliteit. We hebben dat in onze werkwijze verankerd via lidmaatschappen van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) en de Raad voor Interim Management (RIM).

Raad van Organisatieadviesbureaus

De ROA vertegenwoordigt de belangrijkste organisatieadviesbureaus in Nederland. Deze worden gedreven door adviezen die er toe doen en investeren veel in vakontwikkeling en professionalisering.
Met het lidmaatschap van de ROA verbinden deze bureaus zich aan een gedragscode met daarin afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening. Via een onafhankelijk tuchtrechtsysteem zijn de aangesloten bureaus daarop aanspreekbaar.

Raad voor Interim Management

De Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor interim-managementbureaus. De RIM stelt zich ten doel de kwaliteit van interim-management te bevorderen en streeft naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. De aangesloten bureaus onderschrijven de gedragscode met Reglement van Rechtspraak (kortweg IM-code). Deze gedragscode garandeert een minimaal niveau voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons vak en onze dagelijkse werkelijkheid. Dat uit zich in de manier waarop wij omgaan met onze kennis, onze mensen en onze productiemiddelen.

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op