Werken tijdens en na corona Oplossingen realiseren en aanmoedigen

Door nieuwe routines en gewoontes aan te moedigen, gaat een nieuwe manier van (samen)werken ook echt werken. Wij ontwerpen tools op maat om medewerkers op een positieve manier vertrouwd te maken met de nieuwe kantooretiquette.

Een nieuwe vorm van (samen)werken vergt nieuwe omgangsvormen en nieuw gedrag. En dat gaan mensen niet vertonen als je alleen maar uitlegt waarom dat zo belangrijk is. Als je vernieuwing echt wilt aanmoedigen, moet je naast de rationele, logische kant van mensen ook hun emotionele, intuïtieve kant aanspreken.

Blokkades voor nieuw gedrag

We hebben het vaak niet door, maar iedere organisatie kent prikkels die nieuw gedrag in de weg zitten. Gedrag dat nodig is om organisaties innovatiever te maken, is vaak exact het gedrag dat onbewust in de kiem wordt gesmoord. Wij gaan op zoek naar de perverse prikkels en ontwerpen BEANS om die prikkels om te keren. Blokkades voor vernieuwing nemen we daarmee weg.

BEANS-methodiek

Met onze BEANS-methodiek (behaviour enablers, artifacts en nudges) creëren we nieuwe routines en gewoontes die nieuw gedrag stimuleren. De behaviour enablers spreken de rationele kant aan. De nudges richten zich op de emotionele kant en geven een onzichtbaar duwtje in de goede richting. De artifact is de verbindende factor, het sluitstuk dat een tastbare en zichtbare herinnering vormt wat het nieuwe gedrag stimuleert en ondersteunt. De combinatie van behaviour enablers, artifacts en nudges zorgt voor structurele en duurzame verandering. We komen tot een nieuwe kantooretiquette die werkt omdat die aansluit bij onbewust gedrag.

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.