Workshop Reflectievormen - maak het onbesprokene bespreekbaar

In teams, gelegenheidscoalities en afdelingen blijven zaken vaak onbespreekbaar. Dit omdat mensen het niet durven te bespreken, niet weten hoe ze het moeten bespreken of omdat er maar weinig ruimte is erop door te gaan. Twynstra Gudde heeft met kunstenaars Ida van der Lee en Marjolijn Zwakman de workshop Reflectievormen ontwikkeld, die organisaties verder helpt en het onbesprokene bespreekbaar maakt.

Hoe werkt het?

Met Reflectievormen kunt u issues die in uw organisatie, team of werkomgeving spelen aan de orde laten komen. Het werkt anders dan intervisies, ‘moodboards’ of andere vormen van interventies. Reflectievormen leggen diepere verbinding tussen wat er gezegd wordt en verzwegen, vergemakkelijken het uiten van zaken die wat moeilijker liggen en creëren een breder en visueel gedeeld referentiekader. Het is niet loodzwaar, kan luchtig en serieus tegelijk zijn.
De kern van deze vorm is ontwikkeld door kunstenaars die rituelen en andere herkenbare momenten creëren voor reflectie, leren en vooruitkijken. Rituelen doen meer met de mens, ze blijven langer hangen, de lessen en inzichten werken langer door. Een goed ritueel is beter dan tien keer vergaderen. De technieken zijn in verschillende contexten beproefd en werkbaar gebleken: bij individuele coaching en groepsevaluaties, en als werkvorm om de toekomst gestalte te geven etc.

Wat leert u?

Gedurende de workshop maken we kennis met de drie Reflectievormen. We oefenen en passen deze toe aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers. In de ochtend gaan we drie casussen toepassen en de middag vier. De Reflectievormen maken gebruik van je rechterhersenhelft, dat wil zeggen dat het de deelnemers makkelijk in staat stelt te verwoorden en te ervaren hoe zij het ervaren en wat zij voelen. Door eenvoudige metaforen te gebruiken die tastbaar en visueel zijn, zoals het GanzenPad, Donkere Kamer en Memorabilia, komen de deelnemers heel makkelijk tot verwoording wat er anders niet of minder makkelijk gezegd wordt. Dat creëert openheid en de basis voor verdere samenwerking van de teamleden en andere participanten in de Reflectievormen.

Voor wie is Reflectievormen geschikt?

Deze workshop is geschikt voor mensen die als begeleider, teamleider of manager vaak met groepen werken en met hen commitment willen creëren over hoe ze samenwerken. U leidt projectgroepen en programma’s.

Wat vraagt Reflectievormen van u?

Tijdens de workshop brengt u een (het liefst actueel) vraagstuk in, dat gedurende de workshop kan worden behandeld.

Kosten

De kosten om deel te nemen aan deze workshop bedragen € 500,- per persoon (excl. BTW). De workshop zal doorgaan bij minimaal 10 deelnemers.

Wanneer en waar?

De workshop is op 2 oktober 2017 van 9.00 - 17.00 uur. De locatie is het kantoor van Twynstra Gudde, Stationsplein 1 te Amersfoort.

Docenten

Loes van der Beek

Adviseur

Loes van der Beek

Vanuit een brede belangstelling voor politiek, filosofie, sociologie, organisatiegedrag en werkcultuur wil ik mij graag verdiepen in vraagstukken op het gebied van leren, ontwikkelen, en veranderen. Hierbij ligt mijn interesse in het maken van combinaties tussen hard en zacht, mens en systeem, onderzoek en experiment.

Jeroen den Uyl

Partner

Jeroen den Uyl

Allianties voor maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke vragen zijn vaak van de overheid, en soms van andere organisaties. Duidelijker wordt steeds meer dat zij dat niet alleen kunnen. Ik help maatschappelijke vraagstukken op te lossen door allianties te slaan. Ik laat het (onvermoede) netwerk van de organisaties wérken. Dat netwerk is een belangrijke succesfactor. Ik breng graag organisaties samen en laat hen samen werken zodat maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.